Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Coronaviruset dominerar veckan

Veckan har haft ett enda fokus: coronaviruset, covid-19. Så var det även förra veckan men den här veckan som gått har intensiteten ökat ytterligare.

Regeringen har fattat många nya beslut, haft många nya pressträffar och en hel del förs ju ner på ett regionalt plan och berör oss myndigheter och våra kommuner i länet. Och igår höll statsministern tv-sänt tal till nationen, vilket är mycket ovanligt. Uppmaningen är förstås att följa de nya lagar och de rekommendationer som ges av myndigheterna. Tillsammans kan vi klara dessa svåra och ovanliga tider.

Vi befinner oss idag i en situation där varje människa i vårt land och vårt län är påverkad av ett virus vi knappt kände till när vi firade nyår. Många känner stor oro, för sin hälsa, för sitt arbete, för sin ekonomi. Företag funderar över hur de ska hålla ut och överleva.

Folkhälsomyndigheten vill för sjukvårdens skull pressa ner den smittspridning som nu finns också i Sverige. Det har resulterat i beslut om många inställda aktiviteter i min och mångas kalender. Det är seminarier, konferenser, möten, mingel och jubileum som ställs in. Till och med majblommeförsäljningen kommer att flyttas till efter sommaren och blir väl till septemberblommor? Valborgsmässofirande är inställt i Örebro. Konserter, bio och teater - ja allt ställs in.

Våra möten görs om till Skypemöten, såväl de interna som de externa. Vi hade till och med Toppmöte, alltså personalmöte, via Skype. Det är för att vara rädda om varandra. Vi har bara haft 16–17 personers sjuka av våra totalt 200 anställda, men några jobbar hemifrån för att se om det lilla halsonda de känner verkligen blir någonting mer. Det är alltså ingen alarmerande hög sjukfrånvaro just nu – tack och lov.

Jag har haft massor med Skypemöten och telefonmöten men statsministern, med civilministern, med myndighetschefer, med landshövdingekollegor, med kommunledningar osv. Det är ju praktiskt på många sätt. Det sparar in restid och bidrar inte till smittspridning. Men det är ett tråkigare sätt att umgås jämfört med fysiska möten.

Vi har nu fysiska ledningsgruppsmöte tre gånger i veckan. Stabsfunktionen utökas allt eftersom behovet ökar för att skapa en uthållig och robust organisation. Vi har fått ett uppdrag att tre gånger i veckan leverera lägesbilder från länet till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och till regeringen. Vi har inrättat ett virtuell gemensamt kansli för samtliga länsstyrelser för att underlätta för regering och andra myndigheter att kommunicera med 21 länsstyrelser.

Besök hos Suzuki Garphyttan

Ett externt besök har jag genomfört. Sedan länge hade jag ett inbokat besök på Suzuki Garphyttan. Vd Ad Raatzeep berättade om den stora oro som näringslivet känner. Det är svårt att förutse hur länge man behöver hålla ut innan ekonomin tar fart igen. Suzuki Garphyttan tillverkar avancerade stålfjärdrar till bilindustrin men håller på att diversifiera och omorganisera sin produktion för att öka sin flexibilitet och ha flera ben att stå på. Det är i sanning rätt tid. Idag har man en japansk ägare och upplever ändå att man har en konkurrensfördel gentemot andra producenter som ofta har tillverkning enbart i ett land. Suzuki har tillverkning i nästan alla världsdelar, så när logistiken brister kan man fortsatt leverera världen över.

Presentationsbild över Suzuki Garphyttan vision - Toether for a better tomorrow, care, dare, share

Suzuki Garphyttan vision håller också för Coronatider.

Den stora ökningen av antalet sjuka som väntades över helgen har uteblivit. Men det är absolut för tidigt att blåsa faran över. Den kommande veckan kommer visa i vilken utsträckning vi lyckas dämpa smittspridningen.

Kontakt