Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Covid-19 breder ut sig

Maria Larsson och MSB:s GD Dan Eliasson.

Pressträffs med MSBs GD Dan Eliasson.

Temat för veckan som gått och för veckan som kommer är givet. Det går inte att skriva om något annat trots att det redan skrivits många spaltmeter.

Hela veckan har präglats av ökad smittspridning av Covid-19 viruset. Vi befinner oss i en exceptionell situation som saknar motstycke. En snabb spridning världen över leder till dramatiska beslut runt om i världen. När hela länder sätts i karantän, när gränser stängs, när skolor stängs, när börserna rasar får det stora konsekvenser för enskilda människor, för företag och för samhället i stort.

Vad blir viktiga ledstjärnor för oss i allt detta kaos? Följande tre punkter menar jag är angeläget att prioritera vare sig man är medborgare eller myndighet.

 1. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanar andra att göra detsamma
  Expertmyndigheter besitter större kunskap än vad vi själva har. Därför är det viktigt att ha respekt för den sakkunskap som ligger till grund för de råd som ges. Ibland kan budskap uppfattas som motstridiga eller inte robusta över tid, men eftersom omvärlden förändras måste informationen anpassas till det. Det är därför viktigt under en kris att hålla sig uppdaterad. På länsstyrelsen lägger vi kontinuerligt ut information på vår webb som baseras på Folkhälsomyndighetens råd men belyser också vår regionala situation.

  Vi fick också i veckan en klapp på axeln av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSBs, generaldirektör Dan Eliasson som trots läget prioriterade att besöka oss i fredags. Han var väldigt nöjd med vårt beredskapsarbete och vi diskuterade också framtida möjliga samarbeten.
 2. Sträva efter största möjliga normalitet
  Vi behöver hjälpas åt att ha så mycket av vanlighet och vardaglighet som går, samtidigt som vi måste respektera de restriktioner som kommit vad gäller resor, samlingar på över 500 personer, undvika besök på äldreboenden och sjukhus. Om vi eftersträvar att så långt det går göra som vi brukar minskar det spridning av oro och bidrar till att samhällets funktionalitet kan upprätthållas så mycket som möjligt.
 3. Var rädd om dig själv och andra
  Tvätta händerna ofta och noga med tvål och varmt vatten och använd handsprit om du har tillgång till det. Det är ett effektivt sätt att minska smittspridningen.

  MSB har nu fått ett uppdrag att informera alla hushålla om betydelsen av det. Enkla regler som kan göra stor skillnad. Undvik att besöka äldre sköra personer som kan drabbas extra hårt om de blir smittade.

  Stanna hemma vid minsta luftrörsbesvär vilket med slopad karensdag är möjligt utan ekonomiska konsekvenser.

Det är mina bästa tre råd i dagsläget. Och jag gissar att de håller också inför kommande vecka. Låt oss hjälpas åt att dämpa smittspridning, för det är om väldigt många blir sjuka samtidigt som sjukvårdens förmåga kan bli otillräcklig.

Kontakt