Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stjärnor på slottet

I länet har vi nu bekräftade fall av coronavirus. Länsstyrelsen i Örebro län har gått upp i stagsläge för att prioritera frågan. I veckan som gått har vi haft möten med flera goda samverkansparter och slottet har besökts av många stjärnor, med kopplingar till såväl musik som idrott.

Corona nådde till Örebro

När vi fick vårt första bekräfta fall av coronavirus i Örebro län beslöt vi att gå upp i stabsläge på Länsstyrelsen i Örebro län. Det gör vi för att externt kunna var till stöd och hjälp för kommunerna, för att internt kunna prioritera samt att kunna omhänderta de uppdrag som förväntas komma från andra myndigheter. Som vanligt så sammanställer vi lägesbilder med den frekvens som det aktuella behovet kräver.

När veckan var slut var det fyra smittade fall i vårt län. Det är mycket viktigt att vi alla följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten förser oss med. Dessa uppdateras kontinuerligt på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Goda samverkanspartners

Riksdagsledamöter från länet

Riksdagsledamöterna från länet träffar vi regelbundet. I veckan fick vi anledning att lyfta en rad aktuella frågor. Våra medskick till strandskyddsutredaren, förutsättningar för bredbandsutbyggnaden i länet samt vargfrågan föranledde bra samtal.

Länets riksdagsledamöter sitter runt ett bord med fika och lyssnar på presentation.

Länets riksdagsledamöter på besök.

Svenskt näringsliv

Det är så roligt att hitta nya samverkanspartners kring frågor av betydelse för utvecklingen i länet. Ett sådant planeringsmöte höll vi i veckan med Svenskt näringsliv. Vi ser ett stort behov av att tillsammans med olika branscher se vad vi kan göra för att ge god service och underlätta för dem att göra rätt.

Region Örebro läns tillväxtenhet

Ett annat samverkansmöte var med Region Örebro läns tillväxtenhet. Regionråd Iren Leijegren och Petter Arneback. Vi konstaterar att vi har så många uppdrag som berör varandra och där det redan goda samarbete vi har kan fördjupas ytterligare på många områden.

Många Stjärnor på Slottet

Idrottsstjärnor från länet

Alla som tagit SM eller NM guld 2019, eller en EM eller VM medalj hyllades för att de ger ära till länet, till sina klubbar samt att de är förebilder och föredömen. Det var rekordmånga inbjudna detta sjunde år som det begav sig. 143 personer och 70 av dem var kvinnor. Detta arrangemang gör vi i samarbete med Örebro läns idrottsförbund som nu bytt namn till RK SISU Örebro län.

Många idrottsstjärnor från länet står samlade för en gruppbild på slottet

Många stjärnor som erövrat medaljer.

Operastjärnor

Opera på Skäret höll traditionsenligt sin pressträff på residenset för att låta två av huvudrollsinnehavarna i årets opera Turandot fylla Slottet med fantastisk sång. Det är fascinerande att denna sista av Puccinis operor inte hann bli helt klar under hans livstid utan fick skrivas klar av hans elever. Under hela augusti månad ges föreställningar av denna opera i länets norra del.

Slottsmusik

I ett koncept som kallas Slottsmusik binder vi samman musik med historiska berättelser knutna till vårt Slott. I lördags var temat Beethoven och Bernadotte. Dessa båda herrar träffade verkligen varandra. Katarina Andreasson, konsertmästare i Svenska kammarorkestern och Peter Fries Johansson konsertpianist gav oss musiken och antikvarie Mia Geijer gav oss berättelserna.

Bok och utställning om 41 kvinnors idrottsliv

På internationella kvinnodagen, den 8 mars, skedde lansering av dels en utställning och dels en bok. Båda har rubriken:

Pionjärerna - kvinnor berättar om sina idrottsliv

41 kvinnor från länet från 17 till 93 år berättar själva om sitt idrottsliv, om barndomsupplevelser och betydelsefulla tränare, om fördomar och motgångar, om sportsliga framgångar, om skador, om att förena idrott med familjeliv och mycket mera.

Detta är en unik bok. En likartad antologi finns inte i Sverige och troligen inte i något annat land. Den ska sedan på turné i länet tillsammans med frågeställningar om hur vi gör idrotten mera jämställd. En mycket bra satsning!

Projektledare för boken Pionjärerna, Kjell Sunesson, står tillsammans med landshövding Maria Larsson.

Tillsammans med projektledare Kjell Sunesson - Pionjärerna - kvinnor berättar om sina idrottsliv.

Kontakt