Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Jobbmässa och jämställdhetsfrågor

Under veckan anordnades Jobbmässan i Örebro med 90 utställare och 5 000 besökare. Jämställdhetsrådet har också haft möte i Försäkringskassans nya lokaler.

Jobbmässa

För tjugonde gången genomfördes en Jobbmässa i Örebro med utställare från hela länet. Här fanns arbetsgivare som sökte timanställda, sommarjobbare men också långsiktig kompetensförsörjning.

Många arbetsgivare och utbildningssamordnare ställer ut

Flera kommuner fanns på plats och sökte personal, inte minst till äldreomsorg och funktionshinderomsorg. Andra offentliga arbetsgivare som Försvarsmakten och polisen lockade många besökare. Privata arbetsgivare var ganska precisa i vad man behövde men erbjöd också utbildning genom företaget. Örebro kommuns största arbetsgivare Epiroc var förstås där.

Totalt var det 90 utställare. Bland dessa fanns också utbildningsanordnare som erbjöd stöd för att nå det jobb man ville ha. 5000 besökare under en intensiv dag ger möjlighet till 400–800 matchningar för jobb och cirka 400 matchningar till utbildning. Det är vad statistiken från tidigare år säger.

Jobbmässans projektledare Thomas Strömberg står bredvid landshövdning Maria Larsson.

Tillsammans med Thomas Strömberg, erfaren projektledare för Jobbmässan.

Utvecklingen av nya jobb under 2010–talet

Under 2010-talet har det skapats 13 000 nya jobb netto i Örebro län. Nästan 12 000 av dessa "nya" nettojobb har kommit till i Örebro kommun. Merparten av de nya jobben är företagstjänster, så kallade "business to business", vård och omsorg samt jobb inom offentlig förvaltning.

SCBs befolkningsstatistik som kom förra veckan indikerar också att åtta av länets kommuner har en befolkningsökning senaste året. Örebro kommun ökar avståndet till Västerås, stärker sin position som sjätte största stad i landet, och tar in ytterligare på Linköping. En förutsättning för jobbtillväxt är förstås att de som får jobben ska ha någonstans att bo. Därför är det glädjande att bostadsbyggande historiskt varit på en mycket hög nivå under 2010-talet. Det finns förstås ett starkt samband mellan jobbtillväxt, bostadsmöjlighet och befolkningstillväxt. Och betydelsen av Örebro Universitet går inte att överskatta i sammanhanget.

Jämställdhetsråd

Länsstyrelsen leder länets Jämställdhetsråd där kommuner, myndigheter, handelskammaren, universitetet, och regionen finns företrädda. Vi brukar alternera var vi träffas och i veckan möttes vi i Försäkringskassans nya lokaler på Östra Bangatan. 280 medarbetare ska i aktivitetsbaserat landskap få plats där arbetsplatser egentligen bara finns för 75 procent av medarbetarna. Men många är på möten eller ute på besök så det har inte varit några problem för någon att hitta en ledig arbetsplats. Intrycket var öppna funktionella lokaler med ett lugnt arbetsklimat.

Ett krypin med kuddar och madrass för att sitta avslappnat i Försäkringskassans nya lokaler

I Försäkringskassans nya lokaler finns också detta lilla krypin att sitta i med sin dator.

Nyheter inom jämställdhetsområdet

Vi brukar inleda varje möte med nyheter på jämställdhetsområdet. Här kommer ett par.

  • Statskontoret har fått ett år på sig att utvärdera regeringens uppdrag till flera myndigheter att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.
  • Polisområde Örebro får närmare sju miljoner kronor för att snabbare kunna utreda våldtäkter, brott i nära relation och vålds- och sexualbrott mot barn. Det innebär att cirka tio nya utredare kan anställas för att arbeta med dessa brottskategorier.
  • Till hjälp för alla som gör ett våldsförebyggande arbete kommer nu metodboken " Inget att vänta på" att nylanseras. Handboken kan snart laddas ner från Jämställdhetsmyndigheten hemsida.

Nu ska prioriteringarna utifrån jämställdhetsstrategin följas upp

Länets egen strategi för jämställdhet löper ut detta år och vi kommer att via en enkät till kommuner och myndigheter ta reda på hur långt vi kommit med de prioriteringar som strategin innehåller. En treårig strategi skapar ju inga remarkabla resultat på ett område där attityder spelar så stor roll, men det är intressant att se trender. Och tanken är att arbetet med en ny strategi ska kunna påbörjas redan innan den gamla tar slut så vi slipper glapp emellan dem. Den nya strategin ska sträcka sig fram till 2024.

Länets jämställdhetspris öppnar för nomineringar 4 maj

Den 4 maj öppnar nomineringen för 2020 års jämställdhetspris. Fram till den 20 september är det möjligt att nominera någon eller några som gjort ett jämställdhetsarbete av betydelse som gjort skillnad och gett resultat. Alla kan nominera och alla kan nomineras utom politiker. Välkommen med nomineringar. Prisutdelning sker den 19 november.

Kontakt