Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stolt över Länsstyrelsens bidrag under 2019

Framsida årsredovisning 2019

Det är en ofantlig mängd arbete som utförs på Länsstyrelsen i Örebro län under ett år av våra 198 medarbetare. Det blir tydligt när årsredovisningen för 2019 är klar. Så här kommer några siffror från året som gått.

Siffror från året som har gått

 • 16 966 beslut har fattats.
 • 204 miljoner omsätter verksamheten.
 • 600 miljoner har delats ut i länet till jordbruksstöd, bostadsstöd, Klimatklivet, tillväxtfrämjande åtgärder, solcellsstöd, vattenprojekt, våtmarkssatsningar, kalkningsstöd, stängsel och stängselvård, fiskevårdsåtgärder, folkhälsoinsatser mot psykisk ohälsa och mycket annat.
 • 120 081 kontrollräknade röster i EU-valet.
 • 470 djurskyddskontroller.
 • 226 personer i länets kommuner har fått sammanlagt 300 utbildningstimmmar i civilt försvar vid 40 tillfällen.
 • 6 helt nya naturreservat har bildats, 4 naturreservat har utökats.
 • 130 000 besökte Tivedens nationalpark.
 • 141 anmälningar till nationella planen för omprövning av vattenkraft har handlagts.
 • 40 hektar naturvårdsbränningar.
 • 400 dammar har kulturinventerats.
 • 421 solcellsanläggningar har fått dela på 30 miljoner i stöd.
 • 4 nya byggnadsminnen.
 • 28 miljoner har fördelats i stöd till tre nya äldreboenden.
 • 80 miljoner har fördelats till 11 bostadsprojekt för hyres- och studentbostäder.
 • 123 aktiviteter i residenset, som strategiska samtal, kommunledningsmöten, möte med utredare, ambassadörsbesök och två " Öppet hus".
 • 3 500 besökare i residenset.

Handlingsplaner, utbildningar med mera

Dessutom har vi

 • Arbetat med genomförande av regional handlingsplan för livsmedelskedjan.
 • Utvecklat krisberedskapsarbetet genom omfattande utbildnings- och övningsinsatser.
 • Genomfört omfattande planeringsarbete inför eventuellt extremväder under sommaren.
 • Arbetat med ett regionalt skogsprogram.
 • Påbörjat två projekt inom AI tillsammans med Örebro Universitet.
 • Samt mycket annat och mycket mer.

Ny vision och strategisk plan

Vi har också fastställt vår nya vision:

Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län.

Våra ledord präglar vårt vardagsarbete:

 • Serviceinriktade
 • Samverkande
 • Rättssäkra
 • Drivande
Vision: Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län

Vi har också en ny strategiska plan som sträcker sig fram till 2023 ger oss möjlighet att jobba samlat och enhetsövergripande utifrån tydliga prioriteringar.

Strategisk plan 2019–2022 Länk till annan webbplats.

Framsida årsredovisning 2019

Årsredovisning 2019

I vår årsredovisning kan du läsa mer om Länsstyrelsens arbete under 2019.

Årsredovisning Länsstyrelsen i Örebro län 2019 Länk till annan webbplats.


Jag är stolt att få arbeta i en organisation som gör så stor samhällsnytta. Jag är stolt över att få arbeta tillsammans med så många duktiga medarbetare. Tillsammans på länsstyrelsen och tillsammans med andra aktörer tar vi ett stort ansvar för att främja utvecklingen i Örebro län.

Kontakt