Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Möte med näringslivet om järnvägsförbindelsen Oslo–Stockholm

Gruppbild på representanter från länets företag tillsammans med Maria Larsson på residenset på Slottet.

Länets företag samlar sig kring snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm och därmed förstorad arbetsmarknadsregion.

På residenset samlades delar av näringslivet för information och dialog om projektet Oslo-Stockholm 2.55. Under veckan har också landshövdingarna samlats för såväl landshövdingemöte som möte med Konstitutionsutskottet där det blev bra dialog om länsstyrelsernas styrning.

Länets företag vill ha större arbetsmarknadsregion

Infrastruktur har varit och är en viktig tillväxtfaktor. Att Mälarbanan byggdes ut på 1990-talet har möjliggjort såväl Örebro universitets, Örebro kommuns som hela länets tillväxt. Vi hade inte haft den utveckling av bostadsbyggande, av befolkningstillväxt och av ökad näringslivsverksamhet utan Mälarbanan. Därför vet vi att en framtida tillväxt i vår region är beroende av fortsatta infrastruktursatsningar.

Det är glädjande att det från alla olika delar av länet och från i stort sett alla offentliga aktörer finns en stark och gemensam uppslutning kring projektet Oslo-Stockholm 2.55. I veckan samlade vi också delar av näringslivet på residenset för att informera om projektet och föra dialog om vad det kan betyda för dem. Det uttrycktes tydligt att det ger en förstorad arbetsmarknadsregion som ger bättre förutsättningar att klara kompetensförsörjningen för företagen. Det ger också möjlighet till större hållbarhet i företagens egna resande. Därför är de företagen angelägna om att också bidra till opinionsbildning i frågan.

Konstitutionsutskottet ville träffa landshövdingarna

Konstitutionsutskottet i riksdagen har ju i uppgift att bland annat granska regeringen. Riksrevisionen kom nyligen med en rapport som uttryckte kritik mot regeringen i deras styrande av just länsstyrelserna. Kritiken handlade om bristen på basfinansiering samt bristande samordning i regeringskansliet för att göra prioriteringar. Länsstyrelsen får i dagsläget uppdrag från alla departement utom utbildning. Därför ville Konstitutionsutskottet möta oss för dialog. De har i sin behandling av Riksrevisionens rapport i stort sett instämt i kritiken. Man ville också få en belysning av hur länsstyrelsernas ställning som regional aktör i tillväxtfrågor utvecklats. Det blev bra samtal i små grupper mellan landshövdingar och ledamöter i utskottet.

Landshövdingemöte

Vi fick en rapport om Nationella Innovationsrådet som leds av statsminister Stefan Löfven. I rådet finns företrädare för såväl det offentliga som forskare och inte minst näringslivsföreträdare. Man gör också besök ute i regionerna.

En samordnare för Agenda 2030 kommer att tillsättas i regeringskansliet.

Väldigt många uppdrag har getts till Statskontoret. Bland annat att kartlägga den fråga som varit aktuell i vårt län, nämligen förekomsten av att kommuner aktivt medverkar till att individer bosätter sig i annan kommun.

Våren närmar sig

Snön lyser fortsatt med sin frånvaro trots att den nu är sportlov. Men dagarnas ljusa tid förlängs med en halvtimme per vecka nu. Våren närmar sig.

Kontakt