Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hindersmässa och avtal om statlig och kommunal service

Örebro slår värmerekord i januari och förra veckan pågick Hindersmässan där det förutom den traditionsenliga marknaden hölls olika seminarier, bland annat under byggdagen och ingenjörsdagen. Under veckan anordnades också den årliga länskonferensen för totalförsvar och Statens servicecenter och Örebro kommun skrev under en avsiktsförklaring om att ge statlig och kommunal service åt medborgarna under samma tak.

Hindermässoveckan

Hindersmässoveckan var blåsig, men inte kall. En gäst hos mig som varit på Hindersmässan i 19 år sade sig inte minnas en hindermäss utan snö. Örebro har satt värmerekord för januari i år och 2019 var det varmaste året i Europa sedan vi började mäta. Dessa fakta präglade också en del av föreläsningarna vid de seminarier som anordnas.

Hindersmässoveckan är som en Almedalsvecka i miniatyr. Varje dags håller olika organisationer spännande och aktuella seminarier.

Byggdagen bjöd på statistik som visade att bygginvesteringarna planat ut men det fattas inte projekt i länet även om takten något minskat.

Kjell Fransson beskriver byggindustrin utveckling.

Kjell Fransson beskriver byggindustrin utveckling.

Ingenjörsdagen, där fyra tekniska föreningar samverkar bjöd på två spännande föredrag. Där gav Svante Axelsson från fossilfritt Sverige massor av framtidshopp genom att visa hur mycket som är på gång i förändringen av stora företags processer. SSAB planerar för fossilfri stålproduktion i provanläggning redan 2026. Man håller på att verkställa en permanent utställning med fossilfri tillverkning i en rad olika branscher år 2030. Axelsson dömde ut att så mycket energi läggs på privatpersoners ansvar att minska kött- och flygkonsumtion – det har i sammanhanget väldigt liten betydelse menade han.

Bergshanteringens vänner hade föredragningar kring hur Kina respektive USA påverkar gruv- och stålbranschen och vad vi kan förvänta oss av framtiden.

Presentation som visar statistik för färdplan för Fossilfritt Sverige.

Färdplan för Fossilfritt Sverige.

Avtal om statlig och kommunal service och universitetssamarbete

Men även annat äger ju rum under en vecka. Två roliga saker att särskilt uppmärksamma är:

  1. Samarbete med Örebro Universitet om AI
    Vid ett möte vi hade på residenset förra året kring Artificiell intelligens uppstod iden att både utbilda länsstyrelsens personal i AIs möjligheter och att komma med förslag om hur vi skulle kunna utveckla och effektivisera oss med hjälp av AI. Nu har kloka medarbetare tänkt till och rustade med två idéer åkte vi till universitetet för att möta professor Amy Loufti och diskutera vidare. Att granska miljörapporter och därmed uppnå en effektivare, mer rättssäker och kvalitetssäkrad tillsyn kräver lite mer förarbetet innan det kan tas om hand av studenter, men ska göras. Att ta fram ett heltäckande kartskikt över värdefulla brynmiljöer i åkerkanter där materialet kan användas som underlag för rådgivning inom landsbygdsprogrammet och kring uppdraget om pollinatörer låter sig lättare göras då en hel del material redan fanns hos universitetet. Spännande att se vad detta leder till.
  2. Servicecenter där både stat och kommun ryms
    Vi har sedan jag medverkade på ett seminarium i Almedalen i somras fört samtal med Statens servicecenter (SSC) om att göra piloter i vårt län där såväl stat som kommun ger service åt medborgarna under samma tak. Nu är ett avtal klart mellan SSC och Örebro kommun där man ska leta lämplig lokal och få igång verksamheten under året. Säkert kommer det också att ge samverkansmöjligheter på ett verksamhetsmässigt plan också, men detta var ett första steg.
Handslag mellan Örebro kommun och Statens servicecenter om gemensam service för att göra det enklare för medborgarna.

Handslag mellan Örebro kommun och Statens servicecenter om gemensam service för att göra det enklare för medborgarna.

Länskonferens i totalförsvar

Och så har vi haft vår årliga Länskonferens i totalförsvar.

God uppslutning från länet men också från deltagare utanför länet som gav ett gott betyg åt det arbete vi gör på länsstyrelsen i Örebro län. Roligt att få beröm från föredragshållare, från MSB och från Militärregion Väst. Inriktningen var Näringslivets roll i totalförsvaret där vi fick en rapport från den statliga utredning som lämnade sina förslag i december. PÅ det området finns mycket arbete kvar att göra.

Rysslands sätt att se på världen beskrevs av Försvarsmakten.

Rysslands sätt att se på världen beskrevs av Försvarsmakten.

Kontakt