Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Besök av Barbro Holmberg

Under veckan hade vi besök av Barbro Holmberg som utreder hur det civila försvaret ska organiseras. Regionala chefer från bland annat Försvarsmakten, Länsstyrelsen och Polisen var samlade för att berätta om hur vi organiserar arbetet i länet.

Barbro Holmberg

Veckans viktigaste besök var Barbro Holmberg som utreder hur det civila försvaret ska organiseras. Uppdraget är att titta på regional indelning, hur en civilbefälhavarorganisation kan återinföras och hur sektorsmyndigheter ska organiseras och vem som ska ha vilka uppgifter. Vi hade vid hennes besök samlat regionala chefer från Försvarsmakten, Polisen, Räddningstjänsten och Örebro kommun samt förstås vi från länsstyrelsen. Vi hade alla tillsammans två huvudbudskap till Holmberg.

Barbro Holmberg uppvaktades av ett samlat län.

Barbro Holmberg uppvaktades av ett samlat län.

Dels handlar det om Örebros viktiga geografiska läge, med befolkningsmässig mittpunkt, med två viktiga Europavägar som korsar länet, Nordens största rangerbangård och en flygplats med full kapacitet. Vi har många statliga myndigheter med huvudsäte i Örebro. Vi har Försvarsmakten närvarande med förbandet FMTIS. Örebro skulle alltså väl kunna vara en huvudort också i en ny organisation där större gemensamma områden ska skapas. Det var det ena budskapet.

Det andra budskapet var vår redan befintliga starka samverkan i länet där alla bidrar till mesta möjliga utveckling att förstärka det civila försvaret. Vi berättade om Samhällsgemensam larm- och ledningscentral som kommer att börja byggas under året. Projektet drivs av polisen men länsstyrelsen är en av aktörerna som varit med sedan start. Vi berättade om räddningstjänstens arbete med att ge 42 räddningstjänster en gemensam ledningsfunktion. Vi är alltså på god väg att redan göra det som Holmberg ska föreslå hur det ska ske. Det blev ett bra samtal och vi hade en intresserad utredare som fått förlängd utredningstid och nu inte behöver redovisa förrän våren 2021.

Djurskydd

Jag deltog i möte med Jordbruksverkets Djurskyddsråd.

Vi samtalade om det tilltagande problemet med militanta djurrättsgrupper som bryter sig in i djurstallar, filmar och lägga upp på social medier, genomför aktioner mot restauranger för deras köttmenyer eller mot handeln som exempelvis har pälskragar på kläder. Vi ser också mer av hot och hat mot våra medarbetare som arbetar med djurskyddsfrågor.

LRF mötte rådet och presenterade en undersökning de låtit Ipsos göra. De har intervjuat 1500 lantbrukare om synen på deras myndighetskontakter. Där framkommer att många är rädda för att göra fel i kontakten med myndigheter och att de önskar större förståelse för företagandets villkor. Vår länsstyrelse har sedan i höstas ett samarbete med LRF där vi efterfrågar förbättringsåtgärder i våra kontakter sinsemellan. Vi får överlag goda omdömen från lantbrukare i vårt län, men det finns förstås en förbättringspotential. Det finns det alltid. Vi vill fortsätta spänna bågen för att alla invånare i vårt län ska känna tillit till att vi som myndighet är både serviceinriktade, rättssäkra och effektiva.

Djurskyddsrådet används operativt. Nyheter för året är bland annat en ny gemensam mall för kontrollrapport och ett nätbaserat utbildningskoncept som lanseras i februari. Allt för att ensa våra bedömningar mellan länsstyrelserna så att man oavsett var man bor i landet kan känna sig säker på en likabedömning.

Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin.

Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin.

Birger Mörner

Jag hade inte hört talas om Birger Mörner förrän strax före jul. Nu har jag besökt Universitetsbiblioteket i Örebro och fått se delar av hans enorma boksamling med böcker ända sedan 1400-talet. Birger Mörner var född i Nora och blev författare, översättare, reste runt i världen och var ett tag konsul i Sydney. Mellan 1880 och 1930 umgicks han också flitigt med dåtidens kulturelit, såväl författare som konstnärer i Sverige men också internationella kändisar. Att titta i hans Stambok är en upplevelse. Stamboken är en utvecklad gästbok som också togs med på resor och besök. Här finns dikter handskrivna av Verner von Heidenstam, Gustav Fröding, Albert Engström, bilder och teckningar av bland andra Bruno Liljefors och många fler. En riktig kulturskatt.

Från Birger Mörners Stambok.

Från Birger Mörners Stambok.

Mer ljus på Slottet

Ja det är en fråga som jag tagit upp med Statens Fastighetsverk ända sedan jag tillträdde. Örebro kommun har ordnat vacker belysning på Rådhuset, men Örebro slott är ganska mörk när natten fallit på. Viss belysning finns men det skiljer stort mot många andra slott i Sverige. I veckan skrev NA om det efter att en läsare hört av sig i denna fråga. Jodå, det står på dagordningen också för vårt nästa möte med SFV.

Kontakt