Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Demokrati och skog

När länets demokratinätverk träffades i veckan fick vi veta att hälften av länets kommuner lagt sin budget utifrån Agenda 2030- målen. Under veckan har vi också varit på en nationell konferens om Skogsprogrammet. I länet har vi kommit igång bra med Skogsprogrammet, det finns ett stort engagemang och stark vilja att bidra.

Demokratiarbete pågår!

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län har arbetat mycket med demokratifrågor under hösten. Peter Örns besök med många samtal med olika målgrupper och Fredspristagaren Dr Mukweges besök med möten och fredskonferens blev till både ord och handling. Men demokratiarbete pågår på fler håll i länet.

Vi ingår i det demokratinätverk som rattas av Region Örebro län. Där gjordes en nystart och vi fick bland annat veta att hälften av länets kommuner lagt sin budget utifrån Agenda 2030- målen.

Sveriges kommuner och regioner SKR (tidigare SKL) berättade om intressanta utredningar som berör ämnet, som hur ideella organisationer ska stärkas som välfärdsutförare, om hur Kommunutredningen behöver se inte bara på ekonomiska konsekvenser utan även demokratiska när de funderar. Vi fick också veta att SKR tagit fram en styrkarta för medborgardialog och att tio kommuner i landet arbetar med medborgarbudget, det vill säga ett avsatt belopp som får beslutas i direktdemokrati av medborgarna i en kommun. Med utgångspunkt i att en klimatdemonstration ägt rum i Örebro kommunfullmäktige så blev det också samtal kring hur vi bäst hanterar utomparlamentariska rörelser och opinionsbildande grupper.

Torgny Larsson, regionstyrelsens ordförande hälsar välkommen till Demokratinätverket.

Torgny Larsson, regionstyrelsens ordförande hälsar välkommen till Demokratinätverket.

Skogsprogram

Näringsdepartementet och Skogsstyrelsen ordnade konferens om Skogsprogrammen. Det nationella är ju på plats, men vi har kommit lite olika långt med de regionala. De tre smålandslänen var klara med ett gemensamt program redan innan det nationella fanns på plats. De vittnade om att man behöver tid i processen då ideella organisationer inte har samma kansliresurser som bolag och offentliga aktörer men de senare kan behöva tid i sina beslutsprocesser. De talade också om vikten av att redan från början arbeta in uppföljningsmekanismer.

Vi är bra igång med vårt regionala skogsprogram. Susanna Gustavsson är projektledare. Flera enheter är involverade och såväl arbetsgrupp som referensgrupp har ett stort engagemang och en stark vilja att bidra. Skogen ska som bekant räcka till mycket och visst finns det målkonflikter, men det gäller nu att hitta framkomlig väg där vi gemensamt kan kraftsamla i länet. Det som först kallades Äganderättsutredningen har bestämt sitt namn till Skogsutredningen. De berättade om sina direktiv, sin extremt snabba process och viljan att arbeta öppet och transparent. Agneta Ögren är utredare och har sin bakgrund som domare där hon dömt i fall som handlar om nyckelbiotoper, artskydd mm. En viktig del i utredningen blir att lägga fast hur mycket skog är skyddad idag. De siffrorna varierar stort.

Skogskonferens pågår.

Skogskonferens pågår.

Nobelsatsning i länet

Vår mest kände svensk, Alfred Nobel, är högaktuell i dagarna. Inte bara därför att hans priser delas ut nästa vecka. Region Örebro län, Karlskoga kommun och Örebro universitet har bestämt sig för att göra ett utvecklingsarbete med Nobels bostad Björkborn i centrum. Företag i länet och andra kommuner är också engagerade i frågan. Fokus för utvecklingsarbetet ligger på forskning och innovation och tanken är att vi med utgångspunkt från Nobels liv och gärning ska kunna förmera Björkborn som nationell och internationell mötesplats för forskare. Under senaste veckan har för övrigt Örebro universitet haft föreläsningar varje dag i Karlskoga i anslutning till de olika nobelprisen.

Med Alfred Nobel i centrum. På bordet Ingrid Carlbergs fantastiska bok om Nobels liv och person.

Med Alfred Nobel i centrum. På bordet Ingrid Carlbergs fantastiska bok om Nobels liv och person.

Kontakt