Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vidgat regionalt råd för totalförsvar

Lagom till advent kom snön efter en blöt och solfattig november månad. Under adventshelgen bjöd vi traditionsenligt på kaffe med saffransbulle i residenset. Under veckan har också Jämställdhetsrådet och Regionalt råd för totalförsvar träffats. Det regionala rådet för totalförsvar vidgas nu och inkluderar även kommunstyrelseordförande.

Regionalt råd för totalförsvar

För första gången var jag ordförande i detta råd. Vi har också vidgat rådet för att även inkludera kommunstyrelseordföranden i alla länets kommuner, då den politiska viljan är viktig i vårt arbete att bygga det civila försvaret. Vi har stora uppgifter framför oss, vi har förväntningar från riksdag och regering och vi har fått nya pengar till både kommuner och länsstyrelse för att öka kapaciteten. Min tanke är att vi ska använda Totalförsvarsrådet för att stödja varandra i det byggandet genom att vara ganska konkreta. På veckans möte bestämde vi gemensamt att kommunerna nu ska ta fram trygghetspunkter där man kan samlas i händelse av kris. I rådet ingår även försvarsmakten, räddningstjänst samt civilförsvarsorganisationer.

Jämställdhetsråd

På jämställdhetsrådet har vi alltid en inledande punkt med nyheter på detta område. Låt mig ta tillfället i akt och förmedla några från veckans rådsmöte.

  • Regeringens utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM) fortsätter. 60 myndigheter är med och exempelvis har Försäkringskassans arbete med att systematiskt arbeta med att upptäcka våld i nära relationer överförts till fler myndigheter.
  • Stiftelsen Albright inventerar årligen andelen kvinnor på ledande positioner i näringslivet. Andelen kvinnor i börsbolagens ledningsgrupper ökade det senaste året från 23 procent till 24. Det går långsamt åt rätt håll.
  • European Institute for Gender Equality har kartlagt jämställdheten inom samtliga EU-länder på sex områden, arbete, makt, pengar, kunskap, tid och hälsa. Sverige toppar fem av dem men har utmaningar kvar på kunskapsområdet där för få män väljer att skaffa en högskoleutbildning.

Halmstadsbesök

I flera stiftelsestadgar står att landshövdingen ska vara ordförande. En sådan är Prytz stiftelse. Carl Robert Prytz skrev sitt testamente 1929 och bestämde att stora delar av förmögenheten skulle förvaltas av Hushållningssällskapet i Göteborgs- och Bohuslän, Hallands län och Örebro län i särskilda fonder. Avkastningen skulle delas ut i form av räntefria lån till lantbruksföretag i de tre länen. Det medför att en gång om året samlas dessa tre stiftelser på ett ställ för årsmöte. I år skedde det i Halland och för min del var det första gången jag besökte residenset på Halmstads slott. Alla residens är vackra var och ett på sitt sätt.

Halmstad slott där landshövding Lena Sommestad bor.

Halmstad slott är också residens där landshövding Lena Sommestad bor.

Öppet residens

Tillsammans med Örebrokompaniet strävar vi efter att öppna upp Örebro slott så mycket som möjligt. Traditionsenligt bjuder vi på kaffe med saffransbulle och pepparkaka lördagen före första advent. Cirka 900 personer kom på besök i lördags. Jämfört med när jag var med om detta första gången 2015, har vi nu många fler studenter, många fler personer med utländsk bakgrund och många fler barnfamiljer. Kort sagt en bättre blandning av länets medborgare. Det är roligt. Julpyssel och tomte är inbjudande för barnen och Hillevis goda saffransbullar lockar alla kategorier.

Äntligen vinter!

Lagom till första advent kom ett ymnigt snöfall. Cirka 15 cm snö la sig som ett mjukt vitt täcke ovanpå den regntyngda marken. Adventsfirande med konserter, gudstjänster och julmarknader har ramats in av vackert vinterväder och solsken.

Vinterlandskap, utsikt över Svartån och parken från residenset på Örebro slott

Äntligen! Vackert vinterlandskap avslutade den blötaste och solfattigaste november på 20 år.

Kontakt