Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Premiärvecka

En vecka fylld av premiärer! Länsstyrelsen delade för första gången ut länets jämställdhetspris, vinnaren blev Ulrika Lundgren på Folkhälsoenheten i Karlskoga. Det var också premiär för Slottsmusik med musik och berättelser om kvinnor i historien. Och så öppnade Makerspace - en ny del av den digitala fritidsgården i Vivalla.

Taiwans representant

I Sverige, vid Taipei Mission i Stockholm, är Doctor Daniel T.C Liao. Han kom på besök i veckan. Många svenska företag är etablerade i Taiwan. Ikea har många varuhus och alla stora industriella företag finns där. När vi åt lunch på residenset fanns bland andra Ericsson och Handelskammaren på plats, men också kulturella företrädare. Live at heart, den stora musikfestivalen där branschen spanar efter nya artister har sedan två år tillbaka samarbete med en stor musikfestival i Taiwan. Örebro universitet var också representerad och Doctor Liao har föreläst på åtskilliga svenska universitet.

Taiwans representant Dr Liao i samspråk med vicerektor Anna- Karin Andershed från Örebro Universitet.

Taiwans representant Dr Liao i samspråk med vicerektor Anna- Karin Andershed från Örebro Universitet.

Premiär för jämställdhetspris

Örebro läns och länsstyrelsens jämställdhetspris utdelades för första gången. Åtta välrenommerade personer var nominerade och det var ett svårt juryarbete. Man kan nominera såväl offentliga verksamheter som näringslivsinsatser som organisationer och föreningar. Vi tittade särskilt på hur spridning av arbetet skett, inom den egna organisationen men också utanför. Och så är det extra bra om man kan visa på konkret resultat av arbetet, men det kan vara svårt ibland. Vinnare blev Ulrika Lundgren och det arbete hon gjort vid Folkhälsoenheten i Karlskoga. Hon har med en städ- och måltidspersonal hon ansvarar för som chef möjliggjort för fler att arbeta heltid, från 43 till 85 procent heltid samtidigt som sjukfrånvaron sjunkit från tio till fyra procent. Och allt har gjorts inom befintlig budgetram. Detta är något som diskuterats inom många kommuner som ju alla rymmer många kvinnodominerade yrkesområden. Kvinnor som sedan är hänvisade till en mycket låg pension eftersom de inte haft möjlighet till ett heltidsjobb. Det är en fantastisk framgångssaga som skett i Karlskoga. Grattis Ulrika!

En överraskade och glad Ulrika Lundgren som fått länets första jämställdhetspris.

En överraskade och glad Ulrika Lundgren som fått länets första jämställdhetspris.

Premiär för Makerspace

I Vivalla finns en digital fritidsgård, trainstation! Sedan den öppnade har den besökts och befolkats av många ungdomar.. Här finns toppmodern digital utrustning och handledare som bistår i ungdomars skapande. Här kan ungdomar testa, upptäcka och leverera innovationer.

I fredags invigde jag ytterligare en del av denna digitala fritidsgård - Makerspace! Forskningsinstitutet RISE står bakom och pengar kommer också från Wallenbergstiftelsen. Invigning skedde genom att vi malde ner platsburkar, smälte plasten och skar med laser ut just ordet Makerspace. Teknik blir självklar för ungdomar som kommer hit och jag är säker på att detta blir en plats för innovationer.

Invigning av Makerspace.

Invigning av Makerspace.

Premiär för Slottsmusik

Ytterligare en premiär begick vi i veckan. Residenset ska ju användas tycker jag. Så nu bjöds sonater av två kvinnliga kompositörer som var verksamma i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Alice Tegnér, som alltså skrev mer än barnvisor och Helena Munktell spelades av Katarina Andreasson, violin och Peter Fries Johansson, piano. Antikvarie Mia Geijer berättade om framstående Örebrokvinnor från samma tidsepok och så bjöds lite gott att äta och dricka. Det blev en lyckad premiär och publiken önskade en fortsättning.

Premiär för Slottsmusik.

Premiär för Slottsmusik.

Kontakt