Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Arbetsgivardag, Landshövdingemöte och Skapa-pris

Ett par dagar denna vecka har tillbringats i Stockholm. Genom åren har det blivit många tågresor till och från Stockholm. Dessa tåg går oftast i tid, men visst skulle det underlätta att kunna åka på 1 timme och 15 minuter, vilket är planerna med projektet Oslo–Stockholm 2.55.

Arbetsgivardagen

Arbetsgivardagen samlar alla statliga myndighetschefer - vi är många, 340 stycken. Vi håller årsmötesförhandlingar och drar upp riktlinjer för våra prioriteringar som handlar om att vara attraktiva arbetsgivare, att ha ett aktivt ledarskap som kan leda i förändring samt att satsa på utveckling och innovation för att möta de ständigt förändrade förutsättningarna. Genom innovativa lösningar ska vi möta uppdragsgivares och samhällets krav på god service och effektiv användning av resurser. På arbetsgivaredagen talade vår nya chef, civilminister Lena Micko och avslutningsvis på dagen också statsminister Stefan Löfven.

Statsministern på Arbetsgivardagen.

Statsministern på Arbetsgivardagen.

Landshövdingemöte

Eftersom Rosenbad renoveras håller vi numera landshövdingemötena i Finansdepartementets lokaler. Vi träffas ju en gång i månaden och dagordningarna är mer än välfyllda. Barbro Holmberg utreder organisation av det civila försvaret och kunde berätta att strävan är att få ihop flera myndigheter i samma regionala organisation. Det är antingen polisregionen eller sjukvårdsregioner som är mest aktuella.

Vattenförvaltningsutredningens ordförande Karolina Ardesjö lägger sitt betänkande den 18 december så de är i stort sett klara. De kommer föreslå att lägga ner vattendelegationerna. Fem länsstyrelser hanterar dessa som innehåller delvis nationella uppgifter. Dessa vill man istället samla hos Havs- och vattenmyndigheten för att få en tydligare styrning. Man betonar också en stärkt lokal nivå, alltså kommunerna.

I slutet av mötet kom Landsbygdsminister Jennie Nilsson på besök och vi talade Viltförvaltning och framförallt vildsvin. Tanken finns hos regeringen att föreslå att vildsvin ska ingå i de förvaltningsplaner som länsstyrelserna upprättar tillsammans med viltförvaltningsdelegationerna. Man utreder också via Livsmedelsverket hur avsättning av vildsvinskött kan förenklas.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson  på landshövdingemöte.

Landsbygdsminister på landshövdingemöte.

Skapapriset

Det nationella Skapapriset , till minne av Alfred Nobel, delades ut på Moderna Museet. Utbildnings- och forskningsminister Matilda Ernkrans var där och svarade för utdelning. Samtliga länsvinnare, både från ungdomsklass och vuxenklass var där, även våra från Örebro län. Tyvärr tog vi inte hem några priser. Skapavinnaren hade tagit fram en metod för att göra snabb diagnostik av återfall i cancer. Svårt att matcha samhällsnyttan av det!

Presentation där Skapa-prisets vinnare visas.

Skapa prisets vinnare 2019, Francesco Gatto

Personaldag

Länsstyrelsens egen Personaldag var på hemmaplan på Elite hotell. Vi fick lyssna till ett mycket intressant föredrag av professor John Holmberg från Chalmers om hur vi konkret kan arbeta för ett mer hållbart samhälle. Han talade om behovet av att upprätthålla de aktiviteter som är nödvändiga för en verksamhet, men samtidigt avsätta tid och resurser för det fria utforskandet.

Han hade hållbarhetsfyren som en bild och talade om vikten av att hålla fokus på vad som är ett gott liv , av vägledande värderingar och att lyssna in olika perspektiv. Sedan arbetade vi med vår 3- årsstrategis prioriteringar med tillämpningar på våra olika enheter och dagen avslutades med improvisationsteater som fick oss alla att skratta.

Nu uthärdar vi grå november, gläds åt att regnet nog fyller på grundvattennivån något, och längtar efter adventsljusen.

Professor John Holmberg håller föredrag och visar presentation på personaldagen

Professorn John Holmberg i föreläsartagen.

Kontakt