Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Triss i premiärer

Landsbygdsminister Jennie Nilsson och landshövding Maria Larsson

Landsbygdsminister Jennie Nilsson på besök.

En vecka full av premiärer av de olika slag. Agrodagen invigdes och gästades av landsbygdsminister Jennie Nilsson. Länets kommunledningar träffades i en ny mötesform. Och jag fick ta första spadtaget till Kvarteret Sidensvansen.

Premiär 1 - Agrodagen

Inom ramen för den regionala livsmedelshandlingsplan har Länsstyrelsen tillsammans med Region Örebro län och många andra aktörer i länet initierat Agro Örebro. Det är en plattform för branschmänniskor inom hela livsmedelssektorn. Agro Örebro har också uppdraget att arrangera en årlig Agrodag. Den invigdes av landsbygdsminister Jennie Nilsson som gav inblickar i regeringens arbete med livsmedelsstrategi nummer två som är under utarbetande. Agrodagen innehöll också en redovisning av rektor Johan Schnurer om Örebro universitets forskningsprojekt Mat & Hälsa.

Fyra frågeställningar stod i fokus för workshop under dagen: kompetensförsörjning, kunskap hos allmänheten, administration med krångelregler och brist på investeringskapital. Dagen innehöll också en ungdomspanel med elever från Karl Johans Skola.

Vi hade även ett separat möte med landsbygdsministern där vi kunde beskriva det vi ser som utmaningar i länet kring bland annat rovdjursförvaltning, planeringsförutsättningar kring jordbruksmark och strandskydd mm. Vi skickade med önskemål inför förhandlingarna med EU om en ny jordbrukspolitik. Glesbygdsproblematiken fick landsbygdsministern samtala om tillsammans med kommunledningarna från Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner. De lyfte särskilt problemet med att tillväxtkommuner placerar personer i lediga hyresrätter i små kommuner, betalar hyran några månader varefter ansvaret övergår på den lilla kommunen.

Premiär 2 - Kommunledningsmöte

Vi har från Länsstyrelsens sida sett behovet av att träffa kommunernas högsta ledning i samlad form ett par gånger om året. Vi har gjort det i olika former genom åren, både med möten kring aktuella ämnen och genom att vi besökt kommunerna. Nu provar vi att utöver dessa former en gång i halvåret med lång framförhållning möta kommunledningarna för att samtala om gemensamma angelägenheter och hitta vägar framåt tillsammans. Vid detta premiärmöte stod uppbyggande av det civila försvaret, avtalstecknande om säkra kommunikationer och bredbandsutbyggnad på agendan. Det ett blev konstruktivt och bra möte.

Kommunledningsmöte

Premiär 3 - bygge på Sidensvansen

Att det byggs mycket och snabbt i Örebro kommun är verkligen en sanning. Men det jag fick ta första spadtaget till i veckan tar nog alla rekord. I mars förvärvades en tomt av Behrn fastigheter och nu är bygget igång. Kvarteret Sidensvansen ligger mitt emot Behrn hockeyarena och har tidigare varit parkeringsyta. Det unika med detta projekt är att det är den bostadsrättsförening som är granne som gjort utredningsarbetet, skaffat bygglovet och ritat fastigheten. Måste vara ganska unikt och beror förstås också på att den bostadsrättsföreningen rymmer medlemmar med specifik kompetens för att kunna driva ett sådant projekt.

Spadtag i Sidensvansen.

Spadtag i Sidensvansen.

Snart premiär...

Vi har fortsatt våra samtal med Statens servicecenter och ett par kommuner i länet för att undersöka om vi kan starta någon pilotverksamhet i länet där medborgare kan erbjudas statlig och kommunal service under samma tak. Diskussionerna gör framsteg och snart kanske vi mer konkret kan redovisa resultat.

Och till sist något som pågått länge...

Jag möter ganska ofta olika kvinnoföreningar i länet. I dessa har ett jämställdhetsarbete gjorts under många år. De bygge nätverk där man kan vara ett stöd för varandra såväl professionellt som privat. Flera samlar också pengar eller gör volontärtjänst till olika verksamheter, exempelvis till kvinnojourer. 45 kvinnor i Kvinnoföreningen Felicia åt middag ihop i veckan och fick veta mer om vad länsstyrelsen gör och jag avslutade fredagskvällen med att vara med fira föreningen Zonta som fyllde 100 år som organisation.

Viktig verksamhet i det civila samhället!

Kontakt