Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Besök av Denis Mukwege

I Örebro anordnades en fredskonferens under FN-dagen som Denis Mukwege gästade. Han var även med vid rundabordssamtal under veckan med företrädare från kvinnojourer, mödravården, idrottsrörelsen, polisen, politiken och forskarvärlden.

Fredsvecka i Örebro

Som enda plats i Sverige anordnar Örebro en Fredskonferens på FN-dagen den 24 oktober. Vi känner nog ett särskilt ansvar med tanke på den fred som slöts 1812 just i Örebro och som fick slut på de långvariga Napoleonkrigen i Europa. Och Sverige gick in i en fredsperiod som varat nästan sedan dess, med undantag för ett kort krig mot Norge för att tillskapa den union som skulle garantera vår neutralitet.

Förra årets fredspristagare dr Denis Mukwege var i Örebro hela veckan. Han är en fantastisk person som på Panzisjukhuset i Demokratiska republiken Kongo har opererat tiotusentals av de flickor och kvinnor som utsatts för systematiska våldtäkter i samband med krig. Detta vapen används mycket medvetet för att tysta och skrämma människor som bor i områden med åtråvärda mineraler som behövs inte minst till batteritillverkning. Dr Mukwege vill ha Fairtrade-märkta batterier som garanterar att mineraler utvunnits på ett juste sätt.

Vi hade ett rundabordssamtal med honom i residenset där vi bjudit företrädare för kvinnojourer, mödravården, idrottsrörelsen, polisen, politiken och forskarvärlden för att berätta hur vi arbetar såväl förebyggande mot våld mot kvinnor som hur vi upptäcker och tar hand om det våld som upptäcks.

I Fredskonferensen deltog flera skolors gymnasieelever. Dr Mukwege hade föreläsningar både på universitetet och på universitetssjukhuset så det var många som fick ta del av hand budskap denna vecka.

Nya medborgare på ingång

Vi träffade alla kommunerna för att tala om fördelning av det länstal på nyanlända som vi fått från Migrationsverket och som bygger på den prognos de gör för 2020. Det är ju betydligt lägre nu jämfört med 2016 och det var flera kommuner som önskade höja antalet personer jämför med det förslag vi lagt.

Vi har lagt ner Integrationsrådet då inte alla kommuner var representerade där och samtalade om vilka framtida samarbetsformer som kan fungera bäst. Vi har minskade medel att bistå med från Länsstyrelsens sida, men vill självklart använda dem på mest effektiva sätt.

Gästerna uppradade vid rundabordssamtalen med Denis Mukwege

Dr Mukwege på rundabordssamtal i residenset.

Billerud Korsnäs - ett av länets viktiga företag.

Jag gjorde tillsammans med Katja Sällström, enhetschef på Miljö, ett studiebesök på Billerud Korsnäs i Frövi. Fabrikschef Ingrid Engström tog emot. De har cirka 600 medarbetare och är således en mycket viktig arbetsgivare i länet. Det finns stora möjligheter i en marknad där man ska ställa om förpackningar från plast till papper/ kartong. Vi fick bland annat ta del av de innovationer de håller på att utveckla, som en pappersflaska för kolsyrad dryck och batterier gjorda i papper. Dagen efter att vi varit där kom dessvärre varslet om att 70 av de cirka 600 anställda ska sägas upp i Rockhammar/Frövi. Mycket tråkigt.

Maria Larsson och Katja Sällström på besök hos Billerud Korsnäs

Besök hos Billerud Korsnäs.

Cityhandeln står fortsatt stark

Örebro är en handelsstad med lång tradition. Redan på medeltiden träffades man här för att bestämma priset på järn och handla. Hindersmässoveckan lever ännu kvar sedan den tiden. Idag utmanas cityhandeln i alla städer och tätorter, dels av köpcentra och dels av en tilltagande e-handel. Men Örebro city står sig ganska bra trots detta. Det har varit en dramatisk uppgång under flera år för exempelvis hotellnäringen. Den enprocentiga minskning som sker i år måste ses mot bakgrund av detta. Men såväl dagligvaruhandeln som restaurangerna har ökat med två procent vardera. Totalt har antalet handelsanställda de senaste tio åren ökat med sex procent i Örebro, men många orter minskat antalet anställda. Örebro är verkligen fortsatt en handelsstad, men utmaningar beroende på ändrade köpvanor finns.

Bild som visar hur handeln utvecklas i Örebro. Dagligvaror och restaurang har gått upp 2 procent. Sällanköpsvaror och hotell har gått ner 1 procent.

Cityhandeln går mest uppåt

Kontakt