Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Innovationer och ekologiskt lantbruk

Pristagarna för SKAPA, kossor vid ekologiskt lantbruk i Brevens bruk

Den ekologiska produktionen i lantbruket är på uppgång vilket bland annat märks av i Brevens Bruk. Under Råd för Statlig samordning fick vi veta att Migrationsverket planerar för att minska antalet regioner och när länets riksdagsledamöter bjöd in till möte diskterades tågförbindelse mellan Stockholm - Oslo. Innovationspris delades också ut under veckan.

Ekologiskt lantbruk på uppgång

Allt fler lantbrukare i länet ställer om till ekologisk produktion. I veckan fick jag inviga en dikolada på en av länets största gårdar, Brevens bruk. Man planerar för en besättning av 100 kor med lika många kalvar, vilket är en väldigt stor besättning. Det handlar om lösdrift förstås.

Också i den nationella statistiken kan man se en tydlig uppgång för det ekologiska. Mellan 2009 och 2014 ökade slakten av ekologiskt hållna nötkreatur med 45 procent. Därefter låg den stilla mellan 2015 och 2017 för att sedan ha ökat med 13 procent jämfört med 2017. I Brevens bruk tänker man sig att bygga besättningen successivt både genom egen produktion och inköp av djur. Några glada herefordkossor fanns redan på plats och såg ut att trivas.

De första kossorna installlerade på Brevens bruk där det inte varit kossor sedan 1986.

De första kossorna installlerade på Brevens bruk där det inte varit kossor sedan 1986.

Möte med länets rikdsagsledamöter om tågförbindelsen Stockholm – Oslo

Länets riksdagsledamöter bjuder vi in två gånger om året och brukar berätta om både aktuella saker som händer i länet men också frågor som kan vara viktiga för dem att lyfta utifrån länets intressen. Denna gång handlade det bland annat om att flytta forma positionerna vad gäller tågförbindelsen Stockholm - Oslo.

Sveriges infrastrukturminister och Norges motsvarande har båda uttalat ett stort intresse för projektet så nu behövs ett gemensamt möte där man bestämmer sig att gemensamt tillsätta en utredning för hur det ska göras. Och en rad olika företag är intresserade av att vara med och delfinansiera sträckor så allt behöver inge gå via statsbudgeten. Det ger möjlighet till mer infrastruktur på kortare tid.

Råd för Statlig samordning träffades i Migrationsverkets nya lokaler

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna andra myndigheter regionalt. Det görs i ett Råd för Statlig samordning. Vi brukar alternera mötesplats och nu fick vi gästa Migrationsverket i deras splitter nya lokaler i "guldhuset" vid Centralstationen i Örebro. Jag tycker huset är jättesnyggt. Funktionella och vackra lokaler var det i tertiärt. Dock fick vi inte se alla då en ledning sprungit läck och de 70 kubikmeter vatten som strömmat ut i fastigheten gjorde att vissa lokaler fortfarande inte kunde användas.

Vi brukar delge varandra nyheter från våra respektive verksamheter. Migrationsverket planerar för att minska sina regioner från sju till blott tre från årsskiftet. Hittills har ju varje myndighet varit fri att skapa regioner enbart utifrån egna önskemål. Det blir en spretig bild som är näst intill oöverblickbar för medborgare. Nog skulle vi behöva större enhetlighet i regionindelningen.

På guidad tur i Migrationsverkets lokaler.

På guidad tur i Migrationsverkets lokaler.

Utdelning av innovationspriset SKAPA

Så har vi delat ut det regionala innovationspriset SKAPA, till minne av Alfred Nobel. Ungdomspriset gick till Period Pack. Lova Svensson och Amanda Mattson startade detta som ett UF företag och satsar nu på heltid att få internationell spridning på gratis tillgång på menshjälpmedel på alla toaletter.

Vuxenpriset gick till Embrace Safety AB och Henrik Andershed. Han är professor på Örebro Universitet och har skapat ett IT- baserat verktyg för brottsförebyggande insatser.

SKAPA priset utdelat.

SKAPA priset utdelat.

Kontakt