Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fyra kontroversiella frågor

Är mäns livsstil sämre för klimatet?

För nionde året arrangerade vi en konferens på Maskulinitetstemat. I år var temat Maskulinitet och klimat. Flera forskare visade på skillnader i mäns och kvinnors val av livsstil och därmed på klimatpåverkan. Ämnet har väckt reaktioner och syftet var naturligtvis att orka lyssna in olika synpunkter och få till stånd den goda dialogen. Alltför många polariserande debatter äger rum på klimatområdet vilket kan vara destabiliserande för ett samhälle.

Maskulinitet och klimat.

Maskulinitet och klimat.

Borde inte skötselpengarna för naturreservat stå i proportion till avsättningarna av naturreservat?

Klimat handlade det också om när landshövdingarna träffade miljöminister Isabella Lövin. Hon gick igenom regeringens budgetsatsningar på miljö- och klimatområdet och vi fick chans att ge lite medskick utifrån vår situation. En sak som framfördes var att pengar för att sköta naturreservat inte står i proportion till pengar för att avsätta nya naturreservat.

Miljöminister Isabella Lövin

Miljöminister Isabella Lövin

Ska vattendelegationerna läggas ned?

Livsmedelsverket håller på regeringens uppdrag i ett Nationellt råd för dricksvatten. Där samlas många myndigheter och det är slående hur många vi är som har anknytning till vattenfrågan. Utifrån bristsituationen förra sommaren kan man anta att frågor kring vatten generellt och dricksvatten specifikt bara kommer att öka i aktualitet. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och tillgången till bra vatten är en angelägenhet för varje kommun. Vi lyssnade till Vattenförsörjningsutredningen som snart kommer att lägga sina förslag. De vill lägga större ansvar på kommunerna men också nationellt på Havs- och vattenmyndigheten. Länsstyrelserna ska göra mycket av det vi gör idag, men de vattenmyndigheterna som finns i fem län och där landshövdingen är ordförande kommer förmodligen föreslås läggas ned. Däremot föreslås troligen att Havs- och vattenmyndigheten ska ha en regional organisation motsvarande dessa.

Illegal jakt - finns den?

På SWT rådet möts polischefer och landshövdingar från Värmland, Dalarna och Örebro län för att ha ett tätt samarbete i brottsbekämpande syfte. En strategi för hur vi arbetar tillsammans mot illegal jakt har tagits fram. Länsstyrelserna och Polismyndigheten har ett gemensamt uppdrag att förebygga illegal jakt och Polisen ska dessutom beivra brott.

Hösten är här

Hösten är definitivt här och ett säkert tecken på det är att vildvinet på Örebro slott färgas i gnistrande rött! Vackert mot den grå stenväggen!

Örebro slott klädd i höstlöv

Vackra Örebro slott

Kontakt