Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Riksarkitektsbesök och studieresa med Insynsrådet

Sveriges första riksarkitekt kom och besökte länet, vi var på studieresa med Insynsrådet och besökte bland annat Vivalla där man satsat på större grönytor. Vi anordnade också en konferens om Nationella minoriteters rättigheter, sex av länets tolv kommuner är förvaltningsområden för finska språket.

Veckans resa

Insynsrådet är Länsstyrelsens styrelse. De som sitter i rådet ska ha god insyn i vårt arbete och ge råd på vägen. Jag ser det som angeläget att ge så fullödig information som möjligt och gärna belysa frågor som är utmanande för oss. En gång om året ger vi oss ut på studieresa i länet med rådet och då får de träffa många av våra duktiga medarbetare. I måndags blev det en rundtur i Kumla och Örebro kommun. Vi fokuserade på vårt planarbete. När vi granskar kommunernas översiktsplaner ska vi påtala olika saker att ta hänsyn till. Ibland står olika önskemål mot varandra. Vi vill både ha åkermark att odla på och nya bostäder och företag.

Vi besökte en arkeologisk undersökning. Vi tittade på ombyggnationen i Vivalla med större grönytor, vilket minskat antalet anmälda " händelser" dramatiskt. Vi betonade vårt önskemål om tidig kontakt när kommunerna har planer. Vår uppfattning är att dialogen idag fungerar mycket bra. Det blev en innehållsrik dag och förhoppningvis gav det en bra bild av vårt arbete.

Insynsrådet på studieresa.

Insynsrådet på studieresa.

Veckans besök

Riksarkitekt är en ny titel som tillkom vi årsskiftet. Hon heter Helena Bjarnegård och är placerad vid Boverket. Hon ska se till att den nya lagstiftningen kring arkitektur, design och form får genomslag. Den ställer människan och möjligheten till en god livsmiljö i centrum på ett nytt sätt. Hon besökte oss och vi hade bjudit in kommunernas stadsarkitekter och körde också en workshop om hur vi i vårt län kan omsätta detta i praktiken.

Helena Bjarnegård, vår riksarkitekt.

Helena Bjarnegård, vår riksarkitekt.

Veckans seminarium

Våra nationella minoriteters rättigheter uppmärksammades i det seminarium vi själva anordnade. Sex av länets kommuner är ju förvaltningsområde för finska minoriteter. Det betyder bland annat att man ska kunna erbjuda information på finska i ärenden där kommunen är beslutande. Region Örebro län ska erbjuda vårdkontakt på finska och vi som myndigheter ska självklart också ha finsk service.

Veckans invigningar

Ahlsells i Hallsberg bygger till igen och har nu 82 000 kvm lageryta. Det är lika mycket som 13 fotbollsplaner. Tack vare denna lagerhållning kan man låta kunden få varan levererad nästa dag senast kl 12, förutsatt att man beställt före kl 16. Det är ett automatiserat varmlager man nu byggt. Automatiskt lager kan låta folktomt, men 850 personer jobbar på Ahlsells. Och ägarna som finns i Luxemburg har tillit till att Ahlsells duktiga medarbetare levererar. I tid! Därför har man nu investerat 420 miljoner i Hallsberg.

En liten liten del av Ahlsells jättelager.

En liten liten del av Ahlsells jättelager.

SM i Skog. Arrangerades i år av Kvinnerstaskolan. 70 ungdomar gör upp i mästerskapet och vinnaren går vidare till EM i Skog vilket är en stor och anspråksfull tävling. Att kunna sköta en röjsåg, en motorsåg, en skotare och att ha teoretisk kunskap är det som testas. Viktig kunskap i ett land som vårt, där skogen och järnet byggt vårt välstånd och svarar fortsatt för stor andel av vår BNP.

Så var SM i skog invigt.

Så var SM i skog invigt.

Veckans match

Jag har inte hunnit på många fotbollsmatcher denna säsong, men i onsdags såg jag ÖSK slå Östersund med 2-0. Det kändes bra.

Kontakt