Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Invigning, Jämställdhetsråd och möte med Militärregion Väst

Möte med Militärregion Väst om kommande gemensamma övningar, invigning av Villa Väster Park där äldre och yngre generationer kommer kunna mötas och så har länets jämställdhetsråd träffats. I 25 år har Länsstyrelsen haft regeringens uppdrag att främja länets jämställdhet.

Besök hos myndighet - Försvarsmakten

Några gånger om året möter landshövdingar och beredskapsdirektörer ledningen för Militärregion Väst. Då brukar vi vara i Skövde. I denna region ingår förutom Örebro län också Västra Götaland, Halland och Värmland. Vi diskuterade på veckans möte dels den övningsverksamhet vi redan haft tillsammans och hur vi ska lägga upp övningarna framöver. Att övning ger färdighet är vi väldigt överens om, liksom att det civila försvaret måste fortsätta utvecklas.

Besök av myndighet - Statens Servicecenter

Statens Servicecenter övertog den 1 juli i år ansvaret för de 113 statliga servicekontor som samordnar verksamhet från tre myndigheter: Försäkringskassan, Skattemyndigheten och Pensionsmyndigheten. Fler kontor ska det bli, det aviserade regeringen senast i regeringsförklaringen. Planer finns också på att inkludera Arbetsförmedlingen i den gemensamma verksamheten och sedan ytterligare myndigheter. Ur ett medborgarperspektiv ger det förstås bättre service ju fler myndigheter man kan träffa på samma ställe. Generaldirektör Thomas Pålsson kom till Örebro för att vi tillsammans med ett par intresserade kommuner i länet skulle diskutera möjligheten att delta i en pilotverksamhet där också samverkan mellan stat och kommun kan etableras.

25- årsjubileum för jämställdhet

I 25 år har länsstyrelserna haft regeringens uppdrag att främja jämställdhet i länen. Detta har skett genom kunskapshöjande insatser, strategier, handlingsplaner och stöd till kommuner. Och trots att vi numera har en Jämställdhetsmyndighet har länsstyrelserna fortsatt det regionala uppdraget. Självklart jobbar hela offentligheten på med detta och länets Jämställdhetsråd som träffas fyra gånger per år hade denna gång sitt möte hos Region Örebro län. Där har man tagit fram en ny handlingsplan med fem projektområden. Ett av de områden man ska studera särskilt är sårvård. Gifta kvinnors sårvård kostar i genomsnitt 11 000 kr mer per år än gifta mäns sårvård. Kvinnorna går till vårdcentral för att få såren omlagda medan männen ofta får sina sår omlagda av sin hustru. En sårvårdskurs för gifta män kanske är ett sätt att minska belastningen på sjukvården?

Villa Väster Park

Veckans invigning företogs på ett armerat betonggolv fem meter upp i luften under en sällsynt varm septembersol. Med najning invigdes Villa Väster Park, ett vård- och omsorgsboende med 80 platser där Carlsson& Åqvist bygger och Vardaga ska drifta. Och bäst av allt - i botten ska en förskola ha sin verksamhet, det är en strålande kombination. De äldre kan se barnen leka utomhus och kanske få besök av ett litet luciatåg. Barnen får möjlighet att i sin vardag möta äldre människor. Vi är ganska åldersseparerade i vårt samhälle så byggnation som uppmuntrar möten över generationsgränser är underbara.

Och så har jag träffat en fantastisk 12-årig finsk tjej, Isabella Pietälä. Han trakterade residensets flygel med en skicklighet som överträffar det mesta jag hört. Så kom ihåg namnet - inte sista gången ni hör det.

Kontakt