Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Demokrati, kultur och mat

En vecka i bland annat demokratins, matens och kulturens tecken! Förutom att vi skrivit under en deklaration för stark demokrati har lokala producenter öppnat upp för besök under Matresan och Live at Heart som firar tio år har blivit ett av Europas stösta event för nya talanger inom musik och film.

Demokratin 100 år i fokus

Med anledning av att det är 100 år sedan allmän och lika rösträtt infördes har regeringen tillsatt en kommitté med uppdraget att få igång en folkrörelse för att värna och vårda demokratin. Peter Örn leder kommittén och han kom på besök tillsammans med sina medarbetare. Med sig hade han också en Deklaration för demokrati som vi blev först med att underteckna. Man förbinder sig därmed att sprida kunskap om demokrati, att skapa engagemang och att skapa arenor för det goda samtalet.

Peter Örn gjorde en heldag i länet genom att först träffa länsstyrelsens personal, sedan cirka 30 gymnasieungdomar, därefter civilsamhället och media och slutligen politiker. I alla forum diskuterade vad var och en kunde bidra med för att förstärka demokratin. Det blev en innehållsrik och mycket bra dag.

Deklarationen för stark demokrati skrivs under.

Deklarationen för stark demokrati skrivs under.

Brottsförebyggande strategi påbörjad

Redan 2017 kom regeringen med sin nationella brottsförebyggande strategi. Vi har i länet bestämt oss för att göra en regional/ lokal plan för hur vi ska arbeta. Det är verkligen samarbete det handlar om. Därför har länsstyrelsen tillsammans med polisen, kriminalvården, universitetet, länets kommuner och regionen tagit fram en programförklaring där vi anger att det arbete vi ska göra ska vara kunskapsbaserat och långsiktigt. Målsättningen med det välbesökta mötet i veckan var att med alla parter samt det civila samhället dra upp riktlinjerna för arbetet. Nu är vi ett stycke på väg för att formulera vad som behöver göras i länet.

Flytande biobränsle för tunga fordon

Så har vi invigt Sveriges tredje mack där tunga fordon kan tanka flytande biobränsle. De övrig mackarna finns i Jönköping och Västerås. Planer finns att inom en snar framtid bygga ytterligare 50 sådana mackar i Skandinavien. Det är Gasum som står för investeringen. Bidrag har getts från Klimatklivet då klimatnyttan av en dylik investering är stor. Nya bränslealternativ av olika slag behövs för att klarar klimatmålen.

Invigning med bandklippning vid tankstation med flytande biobränsle för tunga fordon.

Klippt var det här - för tankstation med flytande biobränsle för tunga fordon.

Live at heart

I år är det 10-årsjubileum för Live at heart. Det är en fantastisk utveckling som skett från start. Det är idag ett av Europas största event där branschen kan möta nya talanger inom musik och film. Konceptet har dessutom på senare år utvecklats med entreprenöriell del med seminarium. Och så många vill vara med men alla får inte plats. 140 band är utvalda bland 3000 sökande och 40 kortfilmer kommer att visas av de 1000 som sökt. Det innebär förstås att kvaliteten höjts. 28 länder är representerade och många nationaliteter var på besök hos mig i residenset i det mingel som nu blivit en tradition. Hoppas du hunnit njuta av alla konserter på barer, restauranger, i konsertlokaler och utomhus. Överallt spelas det!

Mingel på residenset vid Live at heart med många olika nationaliteter represenenterade.

Många nationer var deltagare på Live at heart och minglade på residenset.

Premiär för Matresan

Precis som det finns Konstrundor i många kommuner och regioner har vi nu en Matresa i Örebro län. Från Länsstyrelsens sida sponsrar vi detta evenemang där alla som är intresserade på plats kan besöka odlare och producenter. Utvärderingen får visa hur lyckad satsningen blev men mins förhoppning är att vi skapat ett koncept som kommer att bli varaktigt.

Kontakt