Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sprängattentat i Örebro

Under veckan som gått ägde ett sprängattentat rum i Örebro, mot strippklubb på Holmens industriområde. Polisens teori är att det rör sig om organiserad brottslighet. För att komma åt den organiserade brottsligheten är det viktigt med myndighetssamverkan. Veckan som vi går in i nu är det dags för Almedalen. Där medverkar jag i panelsamtal, bland annat om Servicekontor.

En riktigt otäck händelse

Natten mot onsdag ägde ett sprängattentat rum i Örebro. Det var en strippklubb på Holmens industriområde som utsattes. Smällen kom strax efter klockan två på natten och hördes vida omkring. Många vaknade. Att besöka en sådan plats är att skåda förödelse. Av den sprängda byggande återstår bara en svart askhög då den snabbt brann ner till grunden. I byggnaderna runt omkring har mängder med fönster krossats och glassplitter ligger överallt. Polisens teori är att det är organiserad gängkriminalitet som ligger bakom. Man säkrar så mycket av spår som det bara går och utreder brett för att inte binda sig för tidigt.

Myndighetssamverkan är ett sätt att komma åt den organiserade brottsligheten. Försäkringskassan, Skatteverket med flera kan ha viktiga uppgifter som bidrar till att brott kan lösas. Ett sådant samarbete mellan nio myndigheter finns etablerat på nationell nivå. För mig var det viktigt att säga att också på regional nivå vill vi bistå med den samordning som eventuellt behövs. Min förhoppning är också att alla som sett och hört är beredda att vittna. Vi får ett farligt samhälle om människor skräms till tystnad. Låt oss hoppas att polisen får tillräckligt med information för att lösa brottet och hitta de skyldiga. Vi vill inte ha en stad där sprängningar tillhör vardagen.

Almedalen väntar

Kommande vecka kommer jag att medverka i panelsamtal på ett antal seminarier i Almedalen. Ett handlar om Servicekontor. En rapport har tagits fram som föreslår att fler Servicekontor ska etableras och att fler myndigheter ska inrymmas där. Det är en utmärkt idé. Jag skulle gärna se att någon kommun i vårt län kan medverka i den pilot som Statens servicecenter vill genomföra i några kommuner i Sverige. Statens servicecenter har ju för övrigt tagit över driften av samtliga 113 Servicekontor i Sverige nu.

Ett annat seminarium där jag blivit inbjuden att medverka handlar om den typ av målkonflikter vi på Länsstyrelsen har att avgöra. Exempelvis utbyggnad av vindkraft, infrastruktur eller bostäder kontra bevarande av arter och kulturmiljöer och riksintressen. Det handlar alltså om näringslivsintressen kontra miljö/ bevarandefrågor.

Ett tredje rundabordssamtal handlar om dricksvattenförsörjning. Och så arrangerar ju Länsstyrelsen själva tre seminarier förstås som har följande teman:

  • Skyddad natur - en faktor för regional utveckling.
  • Vilket mervärde skapar kulturhistoria? Världsarv, riksintressen och lokala kulturmiljöer.
  • Världsarvets g(l)ömda var - en resurs för Karlskrona. Riksintresset Karlskrona skärgård.

Sommarledigt

Efter Almedalen går jag på semester och om inget oförutsett inträffar så gör vi sommaruppehåll också med veckobreven.

Jag vill tillönska alla en riktigt vilsam, skön och avkopplande sommar!

Kontakt