Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Firar triss i 30 år i statlig tjänst

Karin Sund, Elisabeth Mustonen och Ingrid Johnsson.

Tre personer på Länsstyrelsen som har jobbat 30 år i statlig tjänst. Då får man medalj för ”Nit och redlighet”. Karin Sund, Elisabeth Mustonen och Ingrid Johnsson.

På en vecka hinns mycket med. Och det känns som om det är väldigt mycket man vill hinna med innan semestrarna breder ut sig över sommar-Sverige.

Anna och jag har haft möten med Insynsråd och Rådet för statlig samordning. Jag har träffat Jämställdhetsrådet men också Kampsportsdelegationen och blivit uppdaterad på deras arbete.

Alla som lockat stora möten och konferenser till Örebro i minst två dagar belönades med diplom och trevlig lunch. De har dragit upp tillväxten med 60 miljoner!

Alla som lockat stora möten och konferenser till Örebro i minst två dagar belönades med diplom och trevlig lunch. De har dragit upp tillväxten med 60 miljoner!

Samverkansråd i mellersta förvaltningsområdet

När man reser till Stockholm försöker jag oftast samordna flera möten på en dag. Så i torsdags var det först viltförvaltningsdelegation och därefter Landshövdingemöte. Korta punkter från dessa möten följer:

  • Referensvärden finns som vägledning för hur många av en art som behövs för att säkerställa god bevarandestatus. De är för björn är 1400, för järv 600, lo 870, varg 300 och kungsörn 150 par med lyckad häckning.
  • Naturvårdsverket vill gärna ändra sättet att inventera varg med DNA ( via spillingsinsamling. Den typen av inventering kräver mer resurser varför man äskat pengar för detta hos regeringen. Det ger också möjlighet för allmänheten att bidra till insamlingen. Men inget beslut är ännu fattat.
  • Många olika projekt har påbörjats kring illegal jakt hos såväl polis som länsstyrelser och även över nationsgränser.

Landshövdingemöte

  • Energiminister Anders Ygeman besökte landshövdingemötet och talade om arbetet med att miljöanpassa vattenkraften. Han var tydlig med budskapet att vänta nu med prövningar av olika slag tills den nationella planen är på plats.
  • Enhetschefen för statlig förvaltning, SFÖ, Peter Kockum, ville tacka länsstyrelserna för det goda förberedelsearbetet vi gjort kring eventuell torka och vattenbrist.
  • SFÖs reflektioner efter sju enskilda Myndighetsdialoger: utveckla den interna styrningen, få ner ärendebalanserna, tillsynen måste bli mer likartad i handläggningstid och antal, redovisa medarbetarundersökningar! ( För vår del fick vi beröm både för vårt styrnings- och ledningsarbete och för att vi hade färsk Medarbetarundersökning med överlag goda resultat).
  • SFÖ jobbar aktivt med att få mer pengar till ramanslag för länsstyrelserna och att förtydliga styrningen av länsstyrelserna, allt i enlighet med Riksrevisionens påpekanden.

30 år i statens tjänst

Det är alltid högtidligt att få dela ut medalj/guldklocka för 30 år i statlig tjänst, en utmärkelse för Nit och redlighet. I år var det tre medarbetare som uppnådde detta: Karin Sund, Ingrid Johnsson och Elisabeth Mustonen. Någon hade varit på flera olika myndigheter och någon annan hade gjort nästan hela tiden på Länsstyrelsen. Oavsett är det fantastiskt att så länge axla den statliga tjänstemannarollen som är krävande och ansvarsfull och inte alltid genererar applåder. Tack alla tre för utomordentligt fina insatser.

Karin Sund, Elisabeth Mustonen och Ingrid Johnsson.

Karin Sund, Elisabeth Mustonen och Ingrid Johnsson.

Sommarmingel

Vädret var något regntungt när vi samlades i loungen för att mingla med varandra inför sommarens uppbrott. Bland, korv, bröd, picklad lök och gurkmajonäs fick vi ändå sommarvibbar och möjlighet att möta varandra. Några av oss jobbar några veckor till, men vi vet att förskingringens tid brukar börja midsommarveckan. Därför vill jag passa på att tillönska alla en riktigt skön och avkopplande sommar!

Kontakt