Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Invigningar och redovisade regeringsuppdrag

En vecka då vi redovisat två regeringsuppdrag och haft chefsmöte om totalförsvaret med MSB och Försvarsmakten. Två invigningar har också hunnits med under veckan, dels för fiskväg i Rällsälven, dels för Open Art 2019.

Chefsmöte i totalförsvaret

Försvarsmakten och MSB kallade till chefsmöte för att höra hur långt vi i olika myndigheter hunnit i våra förberedelser med att krigsplacera personal, etablera säkra ledningsplatser samt att kunna ha säker kommunikation i händelse av kris eller krig. Många andra myndigheter ligger inte lika långt framme som vi länsstyrelser, men faktum är att en hel del hunnit hända under senaste året. Samtidigt återstår mycket att göra.

Många statliga utredningar är också på gång:

Ansvar, ledning och samordning inom totalförsvaret som tittar på om överbefälhavare ska införas på några länsstyrelser, Barbro Holmberg är utredare. Näringslivets roll i totalförsvaret, Elisabeth Nilsson utreder. Hälso- o sjukvårdens roll o ansvar i händelse av kris där bland annat läkemedelsförsörjning tas upp. Ökad säkerhet i totalförsvaret, handlar om samhällets planeringsunderlag och berör länsstyrelserna. Dessutom utreds om vi ska ha en Myndighet för psykologiskt försvar vilket Anders Danielsson utreder.

Vi lyssnade också till Försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow. En ny rapport är producerad, ”Värnkraft”. Man bekräftar det som stod i förra Motståndskraft, nämligen att omvärldsläget är försämrat. Vi behöver förbereda oss på att kunna möta väpnat angrepp, och stå emot i tre månader. Man föreslår förstärkning av hemvärnet och utökad grundutbildning så vi kan gå från 60 000 till 90 000 soldater samt en ökning av anslaget till försvarsmakten.

Serviceuppdraget del ett levererat

Det uppdrag som vi fick av regeringen om att kartlägga hur statlig närvaro och statlig service ser ut är nu slutfört i sin första del. Det redovisades till regeringen i veckan och blev till såväl nationell som regional nyhet. 15 kommuner i landet saknar för närvarande statlig närvaro helt. Det kan bli fler efter arbetsförmedlingens omorganisation. Det finns nästan 3000 arbetsställen i landet men många myndigheter har bara ett arbetsställe varav flertalet finns i Stockholm. Materialet finns nu publicerat på vår webb och visar hur det ser ut på länsnivå men också på kommunnivå. På länsnivå kan man dels se totala antalet arbetsställen och antalet arbetstillfällen men också båda dessa saker fördelat per 1000 invånare. Då blir bilden ganska annorlunda. Det är ett intressant material för vårt län och för våra kommuner. Dessutom konstateras att myndigheter som gör verksamhetsminskningar inte alltid samråder med länsstyrelse eller region, trots att det står så i förordningar. Ordet samråd är inte definierat varför tolkningarna av begreppet är olika. Nu återstår metoduppdraget, dvs hur vi kontinuerligt ska kunna följa upp utvecklingen av den statliga närvaron.

Vattenuppdraget

Länsstyrelserna har också haft uppdrag från regeringen att redovisa hur vattentillgången är just nu. Det har ju varit en regnig maj som fyller på ytvattnet men knappast förändrar grundvattennivån. Då är det snösmältning och vårflod som spelar störst roll. Sämst är tillgången på vattenfyllda magasin i sydöstra Sverige. Detta har redovisats till näringsdepartementet tillsammans med vårt uppdrag om hur förberedelserna ser ut för en torrsommar likt den i fjol.

Gerd Engmans begravning

Det blev en mycket fin och värdig begravningshögtid för Gerd Engman. Den skedde i Rikssalen och innehöll en omfattande levnadsbeskrivning av en fantastisk person, kantat av stålande och personliga musik- och sånginslag.

Nationaldag enligt tradition

Väl inarbetat är vårt samarbete med Försvarsmakten, Hemvärnet och Guldsmedshyttans musikkår. Varje år kl 08 utanför Slottet. Traditionsenligt bjuds det på vackert väder, flagghissning, musikkår, nationalsång, högtidstal på 3,5 minuter,flaggutdelning samt kaffe och smörgås i slottsparken. Många är stamgäster men det tillkommer också nya personer i den femhundrahövdade skaran.

Invigningar av Faunapassage

I Rällsälven invigde vi en fiskväg eller som det numera heter, en ”Faunapassage”. 350 meter lång är den nu länets längsta. Det har skett i ett gott samarbetet med Mälarenergi och markägaren. Mälarenergi hade ställt till med familjefest och cirka hundra personer trotsade ett ganska intensivt regn och gick både tipspromenad, provfiskade öring och tittade på flodpärlmusslor tillsammans med länsstyrelsens medarbetare.

Länets längsta fiskväg finns i Rällsälven. Nu högtidligen invigd.

Länets längsta fiskväg finns i Rällsälven. Nu högtidligen invigd.

Och så invigdes Open Art 2019

Lekfullt och roligt. Massor av turister har redan hittat till stan.

Open Art pryder slottet med bläckfiskarmar.

Open Art 2019 äter sig in i Slottet.

Kontakt