Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sorgligt besked om Gerd Engmans bortgång

Omtumlande och chockartat var det att i fredags få ett telefonsamtal som berättade att förra landshövdingen Gerd Engman hade gått bort. Hon vaknade aldrig upp efter nattens sömn i fredags morse. Det är bara ett par veckor sedan vi senast sågs, då för att sälja majblommor på Stortorget. Dessförinnan hade vi setts flera gånger under våren.

Gerd var en härlig person med mycket humor. Hon bjöd generöst på sin kunskap och erfarenhet från sin landshövdingetid och vi träffades regelbundet. Hon blev något av en mentor för mig och jag kommer att sakna henne mycket. Jag vet att Gerd var mycket uppskattad som landshövding. Vi har en kondoleansbok i receptionen kommande vecka för att ge tillfälle för både tidigare arbetskamrater på Länsstyrelsen och för örebroare att skriva. Boken kommer att överlämnas till hennes närmaste. Gerd blev 76 år.

Vattendagar

Svenskt vatten höll konferens i Örebro. Det är branschorganisationen för vatten och avlopp så många kommuner var samlade. Frågorna är högaktuella på flera sätt, inte minst mot bakgrund av förra årets torra väderlek som aktualiserade frågor om nödvatten, reservvattentäkter mm. Vi vet också att många kommuner brottas med gamla avloppsledningar som är kostsamma att byta ut men e planering för det är en nödvändighet. Svenskt vatten ha infört en certifiering som heter " Kranvattenmärkning". Redan förra veckan berättade jag att vi har certifierat residenset för detta.

På Vattenstämmans mingel var temat synligt i allt!

På Vattenstämmans mingel var temat synligt i allt!

Brottsförebyggande dag

Karlskoga och Degerfors kommuner har gått samman om en samordnare för brottsförebyggande arbete. Det är klokt. I veckan som gick arrangerade de en välbesökt konferens för sina politiker och tjänstemän. Det skedde i samarbete med oss och med polisen. Bra föreläsare och god uppslutning, även av politiker. Det borgar för fortsatt aktivt arbete inom deras Folkhälsoenheter.

Karlskoga-Degerfors Folkhälsoenhet visar vägen.

Karlskoga-Degerfors Folkhälsoenhet visar vägen.

Förvaltningspolitisk dag

På den årliga Förvaltningspolitiska dagen var temat " Myndighetsstyrning i praktiken". Vi lyssnade till civilminister Shekarabi som talade om att de 113 servicekontoren ska bli 26 fler och att Arbetsförmedlingen och kanske någon ytterligare myndighet kan flytta in. Han talade om vikten av att återupprätta den statliga tjänstemannarollen och att en gemensam grundutbildning håller på att tas fram. Vidare belystes hur man kan använda Myndighetsdialogerna mer aktivt. Christina Gellerbrant Hagfeldt talade om Insynsrådet som en exklusiv egen fokusgrupp som man kan involvera mer i verksamheten genom studiebesök eller genom att skugga medarbetare.

Civilminister Shekarabi intervjuas på Förvaltningspolitiska dagen.

Civilminister Shekarabi intervjuas på Förvaltningspolitiska dagen.

Kontakt