Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kranmärkt residens och förberedelser inför sommaren

Örebro tycks växa som konferensstad, residenset blev under veckan kranmärkt och LRF anordnade panelsamtal kring bränder.

Att förebygga skogsbränder

Våra förberedelser för sommaren pågår för fullt, vi vill ha högsta beredskap för att klara olika kriser, såväl torka och bränder som översvämningar. LRF hade inbjudit till ett panelsamtal kring just bränder. Regeringens utredare av räddningstjänsten Jan Åke Björklund var där och många lokala företrädare som Bergslagens räddningstjänst, Maskinringen och förstås LRF själva. Jag fick berätta om länsstyrelsens möjligheter.

Starkt intryck gjorde den skogsägare från ett grannlän som var med och berättade hur 120 ha av hans skog brunnit ner förra sommaren. Om chocken, det hårda släckningsarbetet och att sedan eftersläckning var hans ansvar samt att samla ihop allt material efteråt. Vårt samtal kom att handla mycket om behovet av en lokalt förberedd organisation av föreningar och grannar för att bistå vid kriser. Senare i veckan kungjorde MSB sitt uppdrag till Röda Korset att mobilisera civilsamhällets insatser vid kriser.

Trångt i Grythyttans herrgård när LRF kallar till möte om skogsbränder.

Trångt i Grythyttans herrgård när LRF kallar till möte om skogsbränder.

Örebro - en växande konferensstad

Maj brukar av tradition vara en kongresstät månad. Örebro verkar växa enormt som konferensstad vilket är glädjande. Jag inviger och hälsar välkomna till länet både på Slottet och Conventum. I veckan var det till exempel Familjecentralskonferens med 1300 deltagare vilket är en fantastisk utveckling av en nyttig men ej lagstadgad verksamhet. Vidare invigde jag den nationella sotarkonferensen, en yrkesgrupp med långa och stolta traditioner där man fortsatt gör stor nytta att förebygga bränder. Örebro universitet var värd för Högskola och Samhälle i Samverkan - en årlig konferens om högskolornas tredje uppgift. Där var många forskningsinstitutioner och representanter för samtliga universitet och högskolor. En viktig samling och ett fint tillfälle att visa vårt län, vår stad och berätta om vårt universitets framgångar.

Sotarna håller kongress.

Sotarna håller kongress.

Kommunbesök

Anna och jag fortsätter vår kommunturné.

Ljusnarsberg

I Ljusnarsberg fick vi goda nyheter kring många nya företagsetableringar inom livsmedelssektorn. Små företag men som ändå skapar försörjning och möjliggör liv på landsbygden. Ljusnarsberg är också en unik kommun genom att såväl kommunstyrelsens ordförande Ewa Leena Johansson som hennes kommundirektör lett kommunen tillsammans i 17 år. Trots kommunens litenhet befolkningsmässigt har man byggt en solid ekonomi.

Kommunbesök i Ljusnarsberg.

Kommunbesök i Ljusnarsberg.

Lekeberg

I Lekeberg gladdes förstås kommunstyrelseordförande Vendla Torstensson över den fina befolkningstillväxten som är tredje bäst procentuellt i Sverige, och Lekeberg är en av mycket få landsbygdskommuner som ökar. Intressant var också att höra om hur nöjd men var med samarbetet med polisen, där de nu finns i kommunkontoret i ett tätt samarbete med såväl kommunledning som allmänhet. Två timmars schemalagd närvaro kan betyda väldigt mycket.

Fältdag med Naturskyddsenheten

Visst hade vi tänkt en vacker solig majdag för fältstudier, men att det regnar gör mig numera lycklig - även om det inträffar en dag som är planerad för utomhusvistelse. Vi besökte Tjuråsens naturreservat och bibringades via alla duktiga medarbetare mycket av kunskap om hur vi jobbar med miljömålen, med inventering, om signalarters betydelse, om vikten av naturvårdsbränningar och mycket annat. Vi är verkligen en kunskapsmyndighet och jag är så imponerad av all den kompetens och kunskap som finns samlad på länsstyrelsen och inte minst hos naturskyddsmyndigheten. Vi fick också träffa representanter från Billerud - Korsnäs och en planerare från Sveaskog som berättade hur de tänker när man planerar för en avverkning, där de också försöker ta miljöhänsyn samtidigt som de har uppdrag att leverera vinst. Skogen ska som bekant räcka till mycket.

Fältdag med Naturskyddsenheten.

Fältdag med Naturskyddsenheten.

Ett kranmärkt residens

Svenskt Vatten har instiftat en märkning som innebär att man endast använder sig av vatten från kranen som dricksvatten. Bra märkning för hotell- och konferensanläggningar, men vi vill också i residenset visa att det är slöseri med samhällets resurser samt negativt miljöpåverkande att transportera vatten i flaskor runtom i landet. Vi har i många år använt endast kranvatten, men nu har vi dessutom en certifiering av detta.

Länsmiddag

Veckan avslutades med den årliga länsmiddagen där kommunstyrelseordförande i varje kommun ombeds välja ut två personer som gjort betydelsefulla insatser för respektive kommun. Dessa bjuds sedan in med en medföljande. Det blir en fantastisk samling människor och flertalet har aldrig varit i residenset och jag har aldrig mött dem innan. Det är föreningsmänniskor, företagare, idrottsstjärnor och många vardagshjältar som sällan får tack eller uppmärksamhet. En riktigt rolig kväll!

Kontakt