Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Solig valborg och majblommeförsäljning

En valborgsvecka med såväl majblommeförsäljning som inrättande av jämställdhetspris och strategiska samtal om Arbetsförmedlingens omorganisation.

Strategiskt samtal med anledning av AFs omorganisation

Vi hade ett nytt möte tillsammans med Arbetsförmedlingen och kommunerna. Vi gick igenom vad som hänt sedan senast:

  • Beslutet hade kommit om att endast AF-kontoren i Örebro och Lindesberg blir kvar i länet - övriga kontor läggs ner.
  • En rapport från förra mötet har levererats till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson där vi uttrycker den oro som kommunerna signalerar över hastigheten i reformen och att människor som behöver stöd istället kommer till kommunerna samt att fristående aktörer som övertar uppdraget kanske inte finns att tillgå i alla kommuner.
  • Vi berättade om länsstyrelsernas uppdrag att kartlägga statlig service och statlig närvaro i landet.
  • Statens servicecenter övertar ansvaret för de 113 servicecenter som finns i landet från 1 juli.
  • Ylva Johansson har uttalat att kommunerna skulle kunna vara en av de aktörer som övertar vissa av AFs uppdrag.
  • Vi beslöt bjuda in arbetsmarknadsministern till länet. En inbjudan har skickats.
  • En kontakt har också tagits med Statens servicecenter för att efterhöra möjligheten till samarbete.

Vi inrättar ett jämställdhetspris

Nu har vi öppnat nomineringsplattformen för vårt nyinrättade jämställdhetspris. Det ska delas ut i höst och det kan handla om verksamheter, organisationer eller personer som initierat/ driver ett gott jämställdhetsarbete. Goda exempel behöver spridas.

Rådet för djurskyddsfrågor

Jordbruksverket samlade djurskyddsrådet och redovisade den rapport de just skickat till regeringen med en samlad tillsyn över länsstyrelsernas djurskyddsarbete. De konstaterar att det är väldigt stora skillnader mellan olika län i hur stor tidsåtgång varje tillsyn tar, proportionen mellan normaltillsyn och anmälningsärenden, andel anmälningsärenden som föranleder åtgärd osv.

Vi diskuterade och beslutade att åtgärder som skulle kunna vidtas är ett projekt som syftar till att ytterligare ensa begreppen när det gäller brister samt att uppdatera kontrollmallen. Vi talade också om vikten av det goda mötet också vid kontroll och bestämde oss för att möta LRF för att efterhöra deras förslag.

Miljöpartiet kongresser i stan

Jag har tagit för vana att bjuda in partistyrelsen till de partier som har kongress i Örebro. Miljöpartiet kom på en lunch och hade aldrig blivit inbjudna någonstans tidigare. Det är märkligt eftersom det finns starka beröringspunkter mellan vad politiken beslutar och vilka uppdrag vi får. Jag fick möjlighet att berätta vad vi gör idag, vad vi gärna gör mer av och lyfta några viktiga länsfrågor som exempelvis snabbare tågförbindelse Stockholm–Oslo. Det blev ett spännande och bra lunchsamtal.

Delar av Miljöpartiets partistyrelse.

Delar av Miljöpartiets partistyrelse.

Valborgsfirande

Så har vi firat Valborg och första maj. Dagen före hade jag bjudit in tidigare landshövdingar till majblommeförsäljning. Det finns en tradition att landshövdingen också är ordförande i Majblomman lokalavdelning i Örebro. Så såväl Sigvard Marjasin, Gerd Engman som Rose-Marie Frebran ställde upp för gemensam försäljningsinsats när barnen sålt allt du kunnat. I solskenet gick majblommorna åt som smör i solsken.

Fyra landshövdingar säljer majblommor.

Fyra landshövdingar säljer majblommor.

Även valborgsmässoafton blev solig och vacker. Jag vårtalade i Ullersäter där en aktiv bygdegårdsförening gjort om ett Betaniakapell till bygdegård och skapat massor av aktiviteter. Körning av Grålle ingick i firandet - det var länge sedan man såg och fick köra en sådan. Sedan hann jag också med att tala i Nora, där man trots att brasan brukar vara ute i Norasjön ändå hade ställt in själva eldandet. Men körsång, tal och hurrande skapar tillräcklig vårkänsla.

Det föll faktiskt några droppar efterlängtat regn senare i veckan, men det behövs oändligt mycket mer.

Valborgsmässofirande i Nora.

Valborgsmässofirande i Nora.

Kontakt