Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kommunbesök och ny vision för Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har nu en ny vision på plats: "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län". Under veckan besöktes tre kommuner i norra länsdelen och i Kumla var det företagsmässa.

Ny vision på plats

I ett halvår har vi arbetat med en ny vision för Länsstyrelsen i Örbro län. Ritat, funderat, vridit, vänt och omformulerat igen. Det har varit ett roligt arbete där vi fått arbeta över enhetsgränser och med alla medarbetare involverade.

Jag tycker den blev väldigt bra:

Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län.

Tillsammans betyder för mig att vi verkligen manifesterar att vi är en myndighet, där vi är beredda att jobba tillsammans över enhetsgränser och där vi antar ett helhetsperspektiv på alla frågor. Tillsammans betyder också att vi ser att vi kan uppnå bäst resultat om vi arbetar med medborgare i länet, inte mot. Att vår strävan alltid är att hitta den goda lösning som både är inom lagrummet och en acceptabel lösning för den enskilde. Vi är en myndighet som vill vi arbeta tillsammans med kommuner, organisationer och länsbor.

Hållbart betyder för mig att vi gör samhällsnytta i det långa perspektivet. Många av de uppdrag vi har innehåller hållbarheten - skydd av natur och arter, Klimatklivet, förorenade områden, social hållbarhet med brottsförebyggande, jämställdhetsfrämjande osv. Jag är otroligt tacksam över att få jobba i en myndighet som är så tydligt framtidsinriktad. Vi arbetar för att barn och barnbarn ska ha det bra och må bra. Häftigt!

Levande län talar för mig om den skillnad vi gör för att landsbygden ska leva. Vårt stöd genom olika delar av landsbygdsprogrammet ger både lantbrukare möjlighet till ekonomiskt stöd men bidrar också till utveckling på landsbygden, som att hålla lanthandlar igång, att fiber kan dras och att investeringar görs för en ökad besöksnäring. Motsättningarna mellan stad och land tenderar att öka och medel för att utveckla landsbygden är av största vikt.

Vi har också beskrivit vårt uppdrag med några meningar - bra när man i korthet ska berätta vad vi på länsstyrelsen gör.

Våra ledord heter just fortsättningsvis ledord. De är väl inarbetade och betydelsefulla och vägledande för oss i vardagen vilket visades i medarbetarundersökningen:

  • Serviceinriktade
  • Samverkande
  • Drivande
  • Rättssäkra.

Första etappen på vår visionsresa är därmed avslutad. Nu återstår att låta såväl vision som ledord vara just vägledande i vardagsarbetet. Eftersom vi alla arbetat aktivt i processen är sträckan inte så lång för att omfamna orden.

Tack för allt gott arbete på denna resa.

Besöksnäringen

I ett samarbete med Örebro universitet och Region Örebro län arrangerade vi ett strategiskt samtal om besöksnäringen på residenset. Branschorganisationen Visita med ordförande Maud Olofsson och VD Jonas Siljhammar kom på besök. Syftet var att knyta närmare band mellan universitetet forskning och Visitas forskningsfond. Detta visade sig ligga i båda parters intresse vilket lovar gott inför framtiden.

Visitas ordförande möter Örebro universitets ledning.

Visitas ordförande möter Örebro universitets ledning.

Kommunbesök

Tre kommunbesök har Anna och jag hunnit med under veckan.

Hällefors

Hällefors stod först på tur. Där är kommunstyrelseordförande (KSO) Anna Lena Järnberg och kommunchef Tommy Henningsson desamma som förut. Även om vi känner varandra väl och har samarbetat om en rad frågor är det väldigt bra att komma ut i kommunen.

Nu var mötet dessutom förlagt till Sikfors herrgård vilket visade sig vara en riktig pärla. Kommunen var ju en raket i Svenskt Näringsliv ranking senast och det blev 37 nya företag i Hällefors kommun 2018. I workshops med företagare håller man nu på att ta fram en ny näringslivsstrategi. Man planerar för ny förskola och ett nytt vård- och omsorgsboende. En simhall ligger också bland vallöftena.

Besök i Hällefors.

Besök i Hällefors.

Lindesberg

Kommunstyrelseordförande (KSO) Irja Gustafsson var med förra mandatperioden men har fått en ny kommunchef, Henrik Arenvang. Han var tidigare skolchef och kan kommunen väl. Man planerar för nya förskolor och ett äldreboende och man gläds åt stor efterfrågan från företag om att etablera sig i Lindesberg.

Man uttryckte bekymmer över att många asylboende nu stängs med hast i kommunerna och att elever inte hinner gå färdigt skolterminen. Barnperspektivet har man dock levande i Lindesberg där man just var i färd med att presentera ett omfattande sommarlovsprogram.

Besök i Lindesberg.

Besök i Lindesberg.

Nora

Förhandlingarna tog lång tid i Nora efter valet, men till sist fann man en lösning med en majoritet med fem partier som tillsammans skrivit en plattform med 48 punkter som ska genomföras under mandatperioden. Socialdemokraterna och moderaterna turas om att leda kommunstyrelsen varsitt år och vi mötte båda kommunalråden, Solveig Oscarsson och Tom Rymoen tillsammans med kommunchef Isabell Landström.

Man har bara fem hustomter kvar men detaljplaner är på väg för man behöver kunna bygga mer för fler som vill till Nora. Man aktualiserade Norabanan som en länsangelägenhet för att fler ska kunna pendla med kollektiva färdmedel i båda riktningarna. Nytt äldreboende planeras också här och man har satt målsättningen att klättra 20 placeringar varje år i Svenskt näringslivs rankinglista.

Besök i Nora

Besök i Nora.

Företagsmässa i Kumla

Veckan avslutades med att inviga en företagsmässa i Kumla. 65 utställare var på plats och representerade många olika branscher. Också Länsstyrelsen var där med en monter. Det är så häftigt med Kumla som trots att skoindustrieran är över och trots att LM Ericsson drog ner tusentals jobb så är det idag 500 fler jobb i Kumla än 2004. Man hittar nya nischer och nya innovationer. Det geografiska läget ger också fördelar. Och Kvarntorpshögen visar väl på den kreativitet som kommunen rymmer. Det som kan synas vara ett problem vänder man till att bli en möjlighet. Årets kumlaföretag blev Närkesten Entreprenad som med stort hantverkskunnande i bångstyrigt material fortsätter utveckla ett företag som funnits i generationer. Grattis.

Företagsmässa i Kumla

Företagsmässa i Kumla.

Kontakt