Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vårändringsbudget och barnrättsdagarna

I förra veckan kom vårändringsbudgeten som ger mer pengar till bland annat naturskydd, solceller och bredband. Förra veckan stod också barnen i centrum i och med barnrättsdagarna som i år hade temat Barn i utsatthet.

Vårändringsbudget

Jodå, det blev mer pengar, bland annat till naturskydd, Klimatklivet, solceller och bredband. Det underlättar samtidigt som det ställer krav på att vi på ett halvår ska förbruka medlen. Så även om budgeten inte antas förrän i juni måste vi börja planera redan nu.

Landshövdingemöte

På landshövdingemötet träffade vi Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg. Han berättade att det nu blir 106 kontor kvar och att man koncentrerar sig på mer av digitala lösningar, mer specialisering och mindre av obokade besök för att spara resurser. Man flyttar gärna in i kommunkontor eller servicecenter. Det sistnämnda är något att undersöka vidare i vårt län.

Man visade även en öppenhet för att andra lösningar, som att kunna samordna sig med andra myndigheter om så skulle erbjudas.

Vi träffade också Dan Eliasson som visade de förbättringsåtgärder MSB vidtagit inför kommande sommar. Man har

  • 15 nya skogsbrandsdepåer men ingen av dem ligger i vårt län
  • skrivit avtal med helikopterentreprenörer för brandbekämpning från luften
  • skrivit avtal som utökar möjligheten att ta emot internationell hjälp
  • skapat en inriktnings- och prioriteringsfunktion på nationell nivå där även en person från länsstyrelsen ingår vid större kris.

Däremot har inte MSB ökat sin förmåga på annat område än just bränder.

Landshövdingar som avgått under året avtackas av statsrådet Shekarabi.

Landshövdingar som avgått under året avtackas av statsrådet Shekarabi.

Landsbygden i centrum

Palle Borgström är ordförande för LRF nationellt. Där talade vi bland annat om våra regionala handlingsplaner för ökad livsmedelsproduktion. LRF vill gärna att vi sätter mål om tre procents ökning av produktionen. Man fann det också problematiskt med olikheterna mellan länsstyrelsernas handläggningstider för förprövning av djurstallar. LRF har som tema 2019 "God myndighetsutövning". Med det menar man gott bemötande, god service, rättssäkerhet, kompetens och effektivitet. Väldigt nära de ledord vi arbetar utifrån på vår länsstyrelse alltså. Enligt LRF har en lantbruksföretagare 600 lagkrav, 1200 lagar, 2200 förordningar, 8100 föreskrifter och 94 000 000 blanketter att hålla reda på! Jag fick också lära mig att det finns fler gårdsbutiker än ICA-affärer!

Palle Borgström LRF.

Palle Borgström LRF.

Barn i centrum

Barnrättsdagarna har ägt rum i Örebro sedan 2010. I år samlades 1 400 personer från hela landet för att ta del av temat "Barn i utsatthet" det handlade om barn som utsätts för våld, barn i separationer och vårdnadstvister samt barn i kontakt med socialtjänsten. Jag hade möjlighet att tala där och bland annat berätta om de uppdrag vi har på länsstyrelsen som knyter till detta tema. Nästa årsskifte blir FNS barnkonventionen lag i Sverige. Det betyder att alla myndigheter, kommuner, organisationer behöver göra ett förberedelsearbete kring detta. Jag samlade några av organisationerna tillsammans med Barnombudsmannen och några medarbetare från länsstyrelsen kring ett samtal om vad vi kan göra.

Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna barnhuset arrangerar Barnrättsdagarna.

Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna barnhuset arrangerar Barnrättsdagarna.

Två kommunbesök

I Askersund har jobben ökat med 28 procent mellan 2000 och 2017. Det är en glädjande utveckling. Den nya politiska ledningen vill satsa på välfärden, skolan och äldreomsorgen och bygga en bra och väl fungerande vardag för medborgarna samtidigt som man vill spara fyra procent på budgeten för att förbättra kommunens ekonomi. Vättern är väldigt viktig för kommunen och man vill utveckla möjligheterna att både bo nära och använda Vättern på olika sätt.

KSO och utvecklingschef i Askersund.

KSO och utvecklingschef i Askersund.

I Laxå talade man mycket om betydelsen av tågtrafiken som man vill utveckla vidare med tätare avgångar. Tiveden är en stor tillgång för att bygga ett varumärke runt Laxå och man driver en mängd olika utvecklingsprojekt med olika samarbetspartners, bland andra länsstyrelsen. Man ska kunna ta sig till Tiveden utan bil och där väntar många olika naturupplevelser. I 85 procent av nationalparksbesöken har man barn med sig. Ett stort problem är bristen på fiber. Ingen mobiltäckning i parken och omöjligt för entreprenörerna att ha internetbaserade betalning.

Ledartrojkan i Laxå.

Ledartrojkan i Laxå.

Kontakt