Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Många möten med bra samtal

Våren är på gång och i Ekeby-Almbys ekskogar är sippor och andra vårblommor i vardande. Under veckan har det förts många bra samtal, bland annat i möten med riksdagsledamöter, Mälardalens landshövdingar och sociala företag i länet.

Möte med riksdagsledamöter

Jag bjöd in riksdagsledamöter för att tala om aktuella frågor. Det är viktigt att länets riksdagsledamöter får med sig kunskap om ämnen med regional bäring. Vi talade bland annat om Viltförvaltning och problemet med att riksdagens mål om ökad spridning av rovdjur inte uppfylls. Grön infrastruktur, arbetsförmedlingens varsel om indragna kontor och vikten av statlig närvaro, Räddningstjänstutredningen som vill slå sönder det geografiska områdesansvaret var andra frågor vi tog upp.

Landshövdingar och länsråd från Mälardalen

Vi bjöd in landshövdingar och länsråd från Mälardalen för att tillsammans med Svenska Kraftnät och Vattenfall samtala om vad vi kan göra för att säkra energiförsörjning till nya företag som vill etablera sig här samt motverka effektbrist. Vi är gemensamt angelägna om att bryta ner tillväxthinder.

Landshövdingar och länsråd från Mälardalen.

Landshövdingar och länsråd från Mälardalen.

Örebro universitet och forskarnätverk

Jag bjöd in Örebro universitet och dess gränsöverskridande forskarnätverk som förenar Artificiell intelligens och humaniora. De fick möta Göran Lindsjö som arbetar mycket med amerikanska universitet men också med offentlig sektor i Sverige. Med var också regionstyrelsens ordförande samt kommunstyrelseordförande för våra två största kommuner. Vi talade om AI lösningar för sjukvård och äldreomsorg och landande i behovet för politiker att se vad AI kan betyda för problemlösning i framtiden.

Det kyrkliga kulturarvet

Biskopen i Västerås stift, Mikael Mogren, bjöd in till en eftermiddag i Västerås domkyrka där vi vandrade runt till olika stationer för att få både en grundkurs i kyrkans kulturarv och dess restaureringar, samt möjlighet att se vad kyrkan kan användas till idag. Särskilt roligt att höra var att man var tämligen nöjd med en kyrkoantikvariska ersättningen.

I Västerås fick vi gå både ända upp till högaltaret och in i den gigantiska orgeln.

I Västerås fick vi gå både ända upp till högaltaret och in i den gigantiska orgeln.

Länsledningen på Gotland

Vi bjöd in länsledningen på Gotland för att ta del av vårt arbete med att bygga civilt försvar. På Gotland har man fått extra medel för att göra ett pilotbygge. Det blir intressant att följa och vi har stort utbyte av varandra.

Sociala företag

Jag blev inbjuden att besöka tre olika sociala företag. Länsstyrelsen är med i Partnerskapet för sociala innovationer tillsammans med 40 andra aktörer, som föreningar, kommuner och företag. Sociala företag är på frammarsch och regeringen har tagit fram en strategi för detta. Örebro län ligger långt fram och vi stöder Region Örebro län som har huvudansvaret i vårt län. Jag träffade Rosängen som ett av landets största, men också nystartade Syverkstan med blott två anställda än så länge. Re:form i Mellringe gav fantastiska berättelser om människor som brutit med kriminalitet och missbruk och hittat meningsfullhet och självförsörjning i de många olika verksamheter som drivs där.

Två sociala företag: Syverkstan som skapat en ”Slottsväska” och Re:form i Mellringe.

Två sociala företag: Syverkstan som skapat en ”Slottsväska” och Re:form i Mellringe.

Vårmingel

Vi bjöd för första gången in en hel del av våra nätverk till ett Vårmingel fredag eftermiddag. På datorskärmar visade vi aktuella frågor som Länsstyrelsen arbetar med just nu. Det blev ett välbesökt och uppskattat mingel och frågan är om vi inte ska göra om det!

Våren är på gång

Våren bjöd in sig själv! I 16 graders vårvärme besökte jag såväl Ekeby-Almbys ekskogar som Öby kulle med promenad vidare till Sörön. Massor av blåsippor, vårlök, men också vitsippor och svalört i vardande. Blott två huggormar och två snokar men mängder med spår av vildsvinens härjningar.

Vårblommor, blåsippor och vitsippor

Våren är verkligen här.

Kontakt