Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Insynsråd, SWT-råd, jämställdhetsråd

SWT rådet, råd för polischefer och landshövdingar i Dalarna, Värmland och Örebro

SWT rådet, råd för polischefer och landshövdingar i Dalarna, Värmland och Örebro

En vecka med många möten bland annat ett första möte med nya insynsrådet, möte om Arbersförmedlingens sparbeting tillsammans med kommunerna och ett Samhällsråd för landshövdingar och polischefer i Värmland, Dalarna och Örebro.

Nytt Insynsråd

Insynsrådet ska ge råd och hjälpa myndigheten att förbättra sin verksamhet, ges insyn och säkra medborgerligt inflytande. Därför är Insynsrådet väldigt viktigt. Vi träffade vårt nya Insynsråd i veckan och vi har förstärkt den politiska representationen genom två riksdagsledamöter och en kommunpolitiker. Första mötet blev det naturligtvis mycket av basinformation men vi fördjupade oss särskilt i Viltförvaltning, grön infrastruktur och livsmedelshandlingsplanen.

Det var ett piggt och roligt Insynsråd som hade både frågor och inspel och som vi verkligen ser fram emot att möta igen.

Arbetsförmedlingen minskar

Arbetsförmedlingens sparbeting kommer att resultera i färre kontor och minskad personalstyrka i vårt län. Det var anledningen till att vi tillsammans med Arbetsförmedlingen träffade kommunrepresentanter för att skapa beredskap men också för att samla och vidarebefordra den oro som man känner i kommunerna för att människor ska komma i kläm och hamna i socialbidragsberoende. Arbetsförmedlingen konstaterade också att man stundtals kommer att ha svårt att klara sitt uppdrag samtidigt som man ska omstrukturera. Vi kommer att lämna rapport från mötet till regeringen.

ArbetsförmedlIngschef Sari Harju presenterar aktuellt läge för Arbetsförmedlingen i länet.

ArbetsförmedlIngschef Sari Harju presenterar aktuellt läge för Arbetsförmedlingen i länet.

Strategiskt samtal om kompetensförsörjning i livsmedelssektorn

I höstas hade vi ett möte utifrån vår regionala handlingsplan som går ut på att vi ska underlätta för ökad produktion och förädling av livsmedel i länet. Det behövs ur självförsörjningsperspektiv men också ur ett klimatperspektiv. Nu följde vi upp vad som hänt sedan förra mötet och det var en hel del. Bland annat hade Yrkesvux sytt ihop en utbildning i de gröna näringarna tillsammans med LRF. Undersökningar hade påbörjats för att kunna söka externa medel från EU eller nationellt för större kompetensförsörjningsprojekt. Inkubera jobbar på en Testbädd och tipsade om att man kan hyra en student för utredningsarbete. Många mindre livsmedelsföretag var på plats och vi hade bra samtal.

Jämställdhetsrådet

Jämställdhetsrådet gjorde en utflykt till Hallsberg och fick veta att Hallsberg just passerat 16 000 invånare och nu marknadsför sig som " Center of Nordics". Vi fördjupade oss i den nya handlingsplanen mot mäns våld mot kvinnor och vår nya statistikfolder " Kvinnor och män i Örebro län 2019. Den ges ut vartannat år och innehåller intressanta siffror inom en rad områden. Män närmar sig kvinnor vad gäller medellivslängd. Pojkar halkar efter i skolan och fler tjejer har högre utbildningsnivå. Vi ligger lågt i länet när det gäller kvinnors företagande. Och dystert nog - 47 procent av alla kvinnor mellan 16 och 84 år rädda för att gå ut ensamma

Magnus Larsson, näringslivschef i Hallsberg hälsar Jämställdhetsrådet välkomna.

Magnus Larsson, näringslivschef i Hallsberg hälsar Jämställdhetsrådet välkomna.

Samhällsråd SWT

Det råd där landshövdingar och polischefer från Värmland, Dalarna och Örebro län träffas har fått namn efter länsbokstäverna. I år har vi värdskapet. Vi diskuterad bland annat förebyggande åtgärder mot illegal jakt, nysatsning på SMADIT där den som kör alkohol- eller drogpåverkad erbjuds vård och behandling, åtgärder för att rätt bemöta personer som varit i Syrien och som kommit tillbaka och så lyssnade vi på räddningschef PO Staberyd från Nerikes brandkår som berättade om arbetet med att få en gemensam ledning för räddningstjänsten i 52 kommuner med 130 brandstationer.

Ren revisionsberättelse

Så fick jag ta del av den granskning som Riksrevisionen gjort hos oss. Det är åtskilliga timmar de lägger på den granskningen. Desto bättre att de inte funnit några fel utan lämnar en revisionsberättelse utan några anmärkningar.

Det känns bra.

Kontakt