Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miniminivåer av varg och träff med Militärregion väst

Samverkansrådet för Mellersta förvaltningsområdet fattade under veckan beslut om hur antalet vargföryngringar skulle fördelas mellan länen. I övrigt har det under veckan hållts ett landshövdingemöte med Mikael Damberg som gäst och brottsförebyggande arbete på agendan. Det har varit chefsdagar och även träff med Militärregion Väst där vårens ledningsövning diskuterades.

Fördelning av miniminivåer av varg

Samverkansrådet för Mellersta förvaltningsområdet skulle på torsdagen fatta beslut om hur vi skulle fördela 28,5 vargföryngringar mellan länen. Totalt ska vi i Sverige ha 30 föryngringar, varav 28,5 alltså ska vara i Mellansverige.

Vi har tagit fram en egen fördelningsmodell som utgår från rovdjurspropositionens målsättningar om gynnsam bevarandestatus, hänsyn till sårbara områden och minskade koncentrationer. Det blev ett långt samtal innan vi kunde knyta ihop säcken. Det är svåra frågor och våra viltförvaltningsdelegationer har i många län starka åsikter. Det är också ett komplicerat beslutsförfarande då först viltförvaltningsdelegationerna i varje län fattar ett beslut som blir rådgivande till samverkansrådet som fattar ett beslut som kan överprövas av Naturvårdsverket.

För Örebro län blev resultatet att vi minskar vår miniminivå från 5 till 3,5 när det gäller antal föryngringar. Miniminivåerna gäller för kommande femårsperiod.

Samarbete inom Totalförsvaret

Förra året utökades samarbetet med Försvarsmakten. Vi träffar nu regelbundet Militärregion väst. Deltagare på dessa träffar är förutom Försvarsmakten själv också polischeferna och landshövdingarna inom militärregionens område. Aktuella frågor inom totalförsvaret diskuteras och närmast handlar det om den regionala ledningsövning som ska ske 28-29 maj i år. Den siktar i sin tur fram emot den stora totalförsvarsövning vi ska ha 2020. Övningsverksamhet har verkligen ökat vilket är inte bara bra utan nödvändigt.

Chefsinternat

Återkommande genomför vi chefsinternat på länsstyrelsen i Örebro län. De sträcker sig från lunch till lunch. Det är ett bra sätt att få avsätta tid för att alla chefer gemensamt ska få möjlighet att bidra till utveckling av myndigheten. En bra gemenskap mellan cheferna främjar också samverkan och samarbete i myndigheten.

Vi höll denna gång till i Kloten och höll nästan på att bli insnöade. Det var huvudsakligen tre ämnen vi jobbade med denna gång. Dels att utifrån det förarbete som gjorts av alla medarbetare formulera en ny vision och länsstyrelsens uppdrag. Resultatet av arbetet kommer att presenteras på toppmötet för att sedan prövas av medarbetare. Ledorden som det just nu jobbas med ute på enheterna tog vi inte alls upp, men vi planerade för hur vi ska jobba vidare med visionen när den väl är presenterad. Dessutom hade vi ett pass om "Ett hållbart ledarskap".

Landshövdingemöte

Inrikesminister Mikael Damberg gästade Landshövdingemötet och betonade att trygghetsfrågor är centrala för regeringen. Man måste vända utvecklingen av våldsbrott. Polisen är helt inriktade på samarbete med andra aktörer idag, då det brottsförebyggande arbetet måste öka i storlek och av antalet medverkande aktörer. När det gäller Räddningstjänstutredningen förbereds för en lagrådsremiss under året. Målet är att det ska finnas ett ledningssystem som klarar 24-7. MSB kommer att förstärkas inför sommaren och upphandling av helikoptrar för brandbekämpning diskuteras.

Inrikesminister Mikael Damberg.

Inrikesminister Mikael Damberg.

Kontakt