Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Örebrogalan och rådsmöten

Sverige och noges flagga, bordsdekoration Örebrogalan, initiativtagarna till Livsgnistan och Maria Larsson

En vecka med rådsmöten, ambassadörsbesök och Örebrogala där Gregor Zubicky blev årets örebroare.

Rådet för djurskyddskontroll

Detta råd får en nystart och en ny bemanning. Rådet består av personer från länsstyrelser, Livsmedelsverket samt förstås från Jordbruksverket som leder och samordnar det hela. Jag är en av två landshövdingar som utsetts och i veckan ägde ett första möte rum. Rådet ska verka för att djurskyddskontrollen utvecklas för att bli mer rättssäker, likvärdig och effektiv. Vi ska samordna löpande strategiska frågor och identifiera områden där samsyn och samverkan brister. Vi beslutade oss för att arbeta med följande fokusområden:

  1. Uppföljning och styrning av djurskyddskontroller. En färsk uppföljning visar att skillnaderna mellan länsstyrelserna är mycket stora. Mer vägledning från Jordbruksverket efterfrågas, men verktyg bör utvecklas i samråd med länsstyrelsernas medarbetare.
  2. Underlätta för djurägare att göra rätt. Vi bör utgå, som i all tillsyn, från att människor vill följa lagen om de bara får kunskap om vad som krävs.
  3. Fördelning normalkontroller och anmälningskontroller haltar mellan länsstyrelser och i förhållande till de mål vi ska uppnå.
  4. Kompetensfrågor. Hur kan vi rekrytera och behålla personal?

Samhällsråd T

Också Samhällsråd T där vi samlar aktörer i länet för gemensamt ANDT- och brottsförebyggande arbete hade lite nystart då Örebro läns nya polischef var med för första gången. Hon heter Elisabeth Anestad och kommer närmast från Stockholm, men är uppväxt i Nora. Vi har redan vid tidigare möte beslutat om att ta fram en regional brottsförebyggande strategi som bygger på den nationella strategin. Nu diskuterade vi hur programförklaringen skulle utformas. Vi har också tänkt titta vidare på varför kvinnor är underrepresenterade i statistiken både vad gäller vård och rehabilitering av drogberoende och hur dessa inte heller syns i trafiken.

Ambassadörer på besök

Norges ambassadör i Stockholm, Christian Syse och Sveriges ambassadör i Norge, Krister Bringeus gästade oss och vi fick djupdyka i planeringen av hur vi från olika håll kan stötta projektet Oslo- Stockholm 2.55. En viktig framtidsfråga för ökad tillväxt.

Sveriges och Norges flagga

Även om Norge tagit fler guld i skidVM så är de en mycket viktig samarbetspartner för oss.

Livsgnistan invigd

Vi är många som har en personlig relation till cancer, genom egen sjukdom eller som anhörig. Jag fick inviga Livsgnistan där flera olika cancerorgansiationer gått samman om möteslokal i Karlslund. Stugan var verkligen proppfull av människor vilket vittnar om behovet att träffas och att ha någon att tala med.

Initiativtagarna till Livsgnistan

Flankerad av initiativtagarna till Livsgnistan.

Örebrogalan

Priser kan det väl aldrig bli för mycket av. På Örebrogalan regnade det verkligen priser av olika slag. Årets örebroare blev Gregor Zubicky som är konstnärlig ledare för Svenska Kammarorkestern. En mycket värdig vinnare som fört Örebros goda musikaliska rykte ut över världen.

Bordsdekorationer, Örebrogalan

Festlig kväll med många priser.

Kontakt