Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Viltförvaltning och födelsedagsfiranden

Förebyggande insatser mot skador av stora fåglar är verkningsfulla trots att många av de stora fåglarna ökat i antal.

Vår och vinter om vart annat i veckan som gick. Ibland är det fin spårsnö som gynnar vår rovdjursinventering men nästa dag kan den vara borta. Inventeringen är ännu inte avslutad så vi hoppas nästan på lite mer nysnö.

Vi träffade den nya Viltförvaltningsdelegationen för ett första möte. Många trotjänare finns med också denna nya mandatperiod, men det var också flera nya ledamöter. I Viltförvaltningsdelegationen finns representanter för såväl de politiska partierna som för olika intresseorganisationer som företräder jägarna, yrkesfisket, naturvården och besöksnäringen. Vi har en delegation med gott samtalsklimat och konstruktivitet. Vi beslutade att även fortsättningsvis ha ett rovdjursutskott och ett klövviltsutskott som förbereder ärenden som sedan kommer upp på delegationsmötena.

Det är ett komplicerat beslutsförfarande då vår delegations beslut, som fastställande av exempelvis miniminivåer för rovdjuren fastställes på förvaltningsnivå. Sverige är indelat i tre förvaltningsområden och vi tillhör det mellersta. Vi ska komma överens med de övriga två förvaltningsområdena, annars är det i sista hand Naturvårdsverket som beslutar.

Just nu är vi inte överens om hur vi ska fördela de 30 vargföryngringar som behövs för att uppnå gynnsam bevarandestatus. I mellersta förvaltningsområdet har vi beslutat att kunna ha 28,5 föryngringar, men norra förvaltningsområdet vill ha noll med hänvisning till renskötseln. Södra förvaltningsområdet kan ta 0,5.

Vi ser också en stor problematik med att riksdagens beslut om ökad spridning i landet inte uppstår. Med nuvarande förvaltningsregler tenderar det istället bli en ökad förtätning av vargpopulationen i mellersta förvaltningsområdet. Om detta för vi en diskussion med Naturvårdsverket och med regeringen.

På Viltförvaltningsdelegationen kunde vi också konstatera att vårt förebyggande arbete när det gäller stora fåglar varit mycket framgångsrikt eftersom utbetalning för skador minskat de senaste åren.

Födelsedagsfiranden

Doris Saras fyllde 100 år. Hon ger en bra bild av den välfärdsframgång vårt land genomgått. Född 1919 då det varken fanns elektricitet, tvättmaskin, radio eller tv. Hon fick möjlighet att skaffa en utbildning och har arbetat som distriktssköterska i Örebro många år. Hon har rest i nästan alla världsdelar och fortsatt resa högt upp i åren. Vi talade om betydelsen att behålla sin nyfikenhet som en viktig faktor till ett positivt åldrande.

Betydligt färre år fyllde tidigare husfrun på residenset, Miriam Andersson. Men tillsammans med sin lika gamle man Gösta blev de faktiskt 140 år tillsammans. Miriam finns fortfarande på residenset ibland där hon arrangerar blommor vid större festligheter. Och när den stora julgranen ska in behövs även Göstas medverkan.

Doris Saras, en sällsynt pigg 100-åring.

Miriam och Gösta, ett oslagbart team.

Kontakt