Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Strategiska samtal

Sweco presenterar sin rapport om förutsättningar för en vätgasmacketablering.

Ett strategiskt samtal ägde rum om vätgasmackar. EU-pengar finns för att med 50 procents ersättning etablera cirka åtta vätgasmackar i vårt land, i många andra EU- länder och i länder utanför EU som exempelvis Norge som ska ha 20 mackar 2020.

Detta drivmedel är fortsatt under utveckling men komplement till elbilarna behövs då effektbristen kan sätta käppar i hjulen för enbart elfordon. Biogas kan omvandlas till vätgas med en metod som utvecklats av Karlskogaföretaget Metacon. I veckan samlade vi regionala aktörer som kan tänkas bidra med support i form av pengar till etablering eller inköp av en fordonsflotta som kan tanka.

Exportkreditnämnden kom och träffade de bankmänniskor som arbetar med företagsrådgivning. Via Exportkreditnämnden finns utökade möjligheter till krediter och garantier vid exportsatsningar för stora, medelstora och små företag.

Exportkreditnämnden erbjuder möjligheter.

Budget med osäkerhet

Vårt arbete med årsredovisning och budget fortskrider. Årsredovisningen är mer överblickbar än budgeten. Den nytillträdda regeringen regerar ju på en budget de inte själva lagt och de har aviserat att ändringar kommer i vårändringsbudgeten som läggs i april. Nuvarande budget innehåller stora besparingar på exempelvis naturskydd, skötselåtgärder och miljötillsyn. Detta har uppmärksammats I helgen var dock miljöminister Isabella Lövin ute och lovade mer pengar till naturskydd. Samtidigt sa hon att anslagen inte kommer att återställas helt och hållet. Vi kommer att få leva med osäkerhet ett tag till, ändå försöka lägga budget och samtidigt förbereda för att på kort tid ta hand om utökade medel under hösten.

Budgetförändringar och osäkerhet är det fler myndigheter som arbetar med. Det blev tydligt när vi träffade Rådet för statlig samordning. Arbetsförmedlingen varslar 4500 personer. Migrationsverket varslar också och lägger ner verksamheter. Exempelvis kommer mottagningsenehten i Lindesberg att läggas ner och cirka 20 personer blir arbetslösa. Asylprövningsverksamheten i Örebro avslutas och man flyttar all återstående verksamhet till Citypassagen i maj. Transportstyrelsen får utökat anslag och har lanserat de nya registreringsskyltarna. Polisen ser fram emot att kunna rekrytera liksom försvarsmakten som särskilt letar officerare. Rådet utgör en bra arena för att få överblick.

Krisberedskap

Vårt uppdrag med att höja krisberedskapen innefattar ökade kontakter med näringslivet eftersom det är många aktörer där som måste göra sitt för att livsmedels-, energi- och bränsleförsörjning ska fungera i praktiken. Därför var det ett bra tillfälle för beredskapsdirektör Tiina Johansson och mig att få träffa företrädare för näringslivet när de var samlade på Loka brunn i veckan. En statlig utredning som förra landshövdingen Elisabeth Nilsson leder, ska i december 2019 ge förslag på vilka krav som ska ställas på näringslivet och hur samverkan ska organiseras. Men vi kan inte invänta de förslagen utan behöver påbörja arbetet redan nu med hjälp av bland annat de planeringsanvisningar vi fått från MSB.

Mats Klintäng arbetar i Försvarsmakten med planeringsförutsättningar för materielförsörjning - då är näringslivet viktigt

Vecka avslutades med besök av Tjeckiens ambassadör som kom ett möte med representanter för universitetet, Kommuninvest och konstvärlden. Vi planerar för konst i kombination med samtal om demokrati under sommar/ höst i Örebro.

Modell visas för demokratiprojektet mellan Tjeckien och Örebro.

Kontakt