Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hindersmässa, Länskonferens och årets matentrepenör

Patrik Oksanen gav exempel på intrång från främmande makt vid Länsstyrelsens konferens om totalförsvar.

Länsstyrelsens konferens om totalförsvar Vår årliga konferens i Krisberedskap och totalförsvar var välbesökt. Det bådar gott för kommande samarbeten. Vi var nog alla lite omtumlade efter Patrik Oksanens föreläsning där han gav otaliga exempel på intrång från främmande makt i såväl vårt land som utomlands.

Det är verkligen motiverande att förstärka vårt civila försvar och göra oss mer uppmärksamma. Hackning av infrastruktur, strategiska markköp, ryktesspridning och desinformation via olika mediekanaler är några exempel där vi bör ha extra vaksamhet.

Intressant var också att få en uppdatering av Försvarsberedningen som lämnar sitt slutbetänkande i maj. Dock är deras redan avlämnade delbetänkande Motståndskraft mest relevant för vår del.

Regeringen har redan beslutat om fyra utredningar men alla har ännu inte fått en utredare och kommit igång. Den som redan nu arbetar är den som handlar om hur näringslivets roll ska vara vid kris och krig. Ansvar och organisation för civilt försvar ska utredas och den blir mycket intressant för vår del den ska bearbeta vidare förslaget om att klustra län och ha civilbefälhavare enligt tidigare modell men med större områden. Dessutom ska behovet av en myndighet för psykologiskt försvar samt hälso- och sjukvårdens beredskapsförmåga.

Västerås kommun har arbetat mycket konkret med beredskapfrågor och därifrån fick vi mängder med konkreta exempel på hur man i kommunerna kan tänka när man ska fortsätta bygga. Sammantaget var det en mycket givande och informativ dag.

Hindersmässa

Hindersmässoveckan innebär möjlighet till kunskapsinhämtning av skilda slag. Det är som en Almedalsveckan i miniatyr. Här finns möjlighet att fördjupa sig och här följer några intressanta fakta som jag fångat under veckan.

  • Svensk stålexport bidrog med 45 miljarder 2018, vilket var en 11-procentig ökning. 70 procent av exporten går till Europa. Örebro län var tredje bästa län i att öka exportintäkterna. Hälften av detta härstammar från Epiroc som har lyckats fantastiskt.
  • Finland ska göra stor satsning på artificiell intelligens och räknar med en femprocentig sysselsättningsökning med anledning av det. Man har ett projekt där en procent av befolkningens ska utbildas i AI.
  • Volvo Cars utvecklingschef berättade att man håller på att fasa ut dieselbilar. Man satsar på hybrider och rena elbilar. Forskning finns på vätgas men man tycker ännu inte att man bemästrar den tekniken. Allt talar för mer av bilpooler och självkörande bilar vilket kommer att minska det totala antalet bilar.

Hindersmässa

Årets matentrepenör

Årets matentreprenör utsågs och prisades i samband med Handelskammarens event Promotion Morgon. Jag har redan tidigare skrivit om de fantastiska finalisterna som jag som jurymedlem fått besöka. Såväl Berg gård och Rönne Kapell har bidragit till en fantastisk landsbygdsutveckling och är väl värda besök. Det var verkligen vånda att utse en vinnare då samtliga kandidater höll guldnivå. Men vinnare blev Davide Lindkvist och Richard Ekbom som har i flera år arrangerat Wadköpings matmarknad. De skapar därmed en arena för samtliga matentreprenörer i länet att presentera sig för en stor kundkrets.

Wadköping Matmarknad utsågs till årets matentrepenör.

Ministrar tillsatta

Veckan inleddes med presentation av den nya regeringens alla ministrar och en därtill en regeringsförklaring. Utifrån den kan man ana att vissa av våra uppdrag kan komma att förstärkas.

Kontakt