Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

En ny regering?

Ett nytt år med nya möjligheter. Det mesta av 2019 är ännu oanvänt.

Så har vi då möjligen snart en ny regering på plats. Händelseutvecklingen under helgen har fört utvecklingen och överenskommelser framåt. Osäkerheten kvarstår dock i vårt budgetarbete. Hur mycket nya pengar kan tänkas tillföras oss? Kommer de i vårändringsbudgeten eller när? Säkert klarnar läget om en ny statsminister godkänns av riksdagen på onsdag. Då presenteras en ny regering dagen efter, kanslierna kan bemannas och beslut kan börja fattas.

Studiebesök hos matentreprenörer

Tävlingen Örebro läns matentreprenör har valt ut tre finalister som juryn besökte i veckan. Det gör en lycklig att få ta del av landsbygdsutveckling på detta sätt.

I Rönne kapell har Frida och Sebastian Broberg kombinerat en personlig mysig café/restaurangverksamhet som drar gäster långväga ifrån. De kombinerar det med keramik och har tusen planer till. De har lyckats få många att åka till Rönneshyttan.

Bilder från Berga gård, plansch med glassrecept och sällskap som fikar.

Besök på Berga gård.

På Berga gård utanför Fjugesta har Claes och Carolina Schneider just gjort en stor nyinvestering. De kravmärkta äggen från deras 12 000 hönor kan nu köpas i ny äggbod där också mycket annat säljs. Boden är en del av en större byggnad tänkt för café av deras egenproducerade glass och ostkaka. Tänk att så god ostkaka görs i Närke!

Den tredje finalisten var Rikard Ekbom och Davide Lindkvist som utvecklat Wadköpings matmarknad under ett antal år. Vi som varit där vet hur många fantastiska producenter och varor som trängs i de allt fler marknadsstånden.

Pristagare tillkännages på Promotion Morgon i slutet på januari.

Landshövdingemöte

På landshövdingemötet hade vi besök av vattenförvaltingsutredningen. De fem vattendelegationerna har funnits i tio år och renderat en del kritik i form av att det är oklara beslutsstrukturer då de är både normerande och beslutande. Uppdraget är att föreslå hur framtiden ska se ut.

Riksrevisionen har granskat regeringens styrning av länsstyrelserna och slutsatserna kan vi nog instämma i. Regeringen har svårt att internt samordna sina uppdrag. Varje departement jobbar för sig, ger uppdrag, stort som smått i Regleringsbrevet som då blir väldigt omfattande. Ett större helhetsansvar behövs för att verksamheten ska kunna vara långsiktig. Också bristen på ramfinansiering kritiseras av Riksrevisionen. Rapporten publiceras den 22 januari.

Länstyrelsen i Uppsala har haft ett regeringsuppdrag om att definiera länsstyrelsernas geografiska områdesansvar. Det blir ett utförligt dokument som kan bidra till att vi har en mer enhetlig organisation och arbetssätt.

Slutligen träffade vi statssekreterare Alf Karlsson och talade om förändringarna att landstingen nu får i uppdrag att göra en samlad regional planering för bostäder, kommunikationer, utveckling. Länsstyrelsernas alla uppgifter kvarstår, också ansvaret att ta fram en bostadsförsörjningsrapport.

Vi bör ha ett tätt samarbete med regionen. När det gäller utbyggnaden av bredband påtalades att 670 miljoner fortfarande finns kvar och att flera län har alltför låg utbetalning. Ett nytt bredbandsstöd planeras.

Statssekreterare Alf Karlsson

Statssekreterare Alf Karlsson besöker landshövdingemötet.

Kontakt