Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Summering av 2018

Landshövdingen i Värmland, Kenneth Johansson och landshövdingen på Gotland, Cecilia Schelin Seidegård slutar båda vid årsskiftet.

Inte många dagar återstår till juluppehåll och nytt år. Det är alltid mycket som ska klaras av. Speciellt för detta år är ju att vi fortfarande inte har en regering på plats.

På landshövdingemötet hade vi besök av statssekreterare Backteman som ville följa upp konsekvenserna av torkan för jordbruket. Vi avtackade också landshövdingen i Värmland, Kenneth Johansson och landshövdingen på Gotland, Cecilia Schelin Seidegård som båda slutar vid årsskiftet. Nya kommer att utses först när en ny regering finns på plats.

I onsdags beslutade riksdagen att bifalla M/KD:s budgetförslag och den övergångsbudget som vi hittills orienterat oss efter är nu överspelad. Skulle den beslutade budgeten fortsatt gälla får det konsekvenser för dels länsstyrelsernas ramanslag som minskar med 65 miljoner och för flera av våra sakområden. Exempelvis minskar anslagen till naturskydd och klimat. Anslagen minskar också till flera av de myndigheter som förser oss med resurser. Det är i dagsläget inte möjligt att helt överblicka konsekvenserna för vår länsstyrelse och det är klokt att inte spekulera för mycket.

Tidningen Land har nu avslutat sin granskning av vattenverksamheten vid Länsstyrelsens i Örebro län. Det kändes mycket angeläget att i en svarsartikel som redan publicerats på nätet och som kommer i papperstidningen kommande vecka, lägga tillrätta felaktigheter som beskrivits som sanningar. Enheterna Vatten och Kulturmiljö hade en genomgång för Insynsrådet kring detta. Det var Insynsrådet sista sammanträde i mandatperioden så från februari har vi ett förändrat Insynsråd. Regeringen förväntas besluta om nya ledamöter i januari.

Också Viltförvaltningsdelegationen hade sitt sista möte. Ny delegation tillträder i januari och det är vi som utser ledamöterna efter nomineringar från de olika organisationer som ingår. På det sista mötet diskuterades bland annat miniminivåer för rovdjuren, de ökande skadorna i länet av vildsvin och så lyssnade vi på Rickard Sandström från Skogsstyrelsen som talade om projektet Mera tall. Vi konstaterade att Naturvårdsverket bestämt att det inte blir någon licensjakt på varg nästa år då antalet vargar är för litet. Delegationen lovordade våra duktiga medarbetare. Det är fantastiskt fint att vi kan arbeta så bra tillsammans med delegationen som är konstruktiv och aktiv. Många i nuvarande delegation kommer att vara kvar också nästa period.

På Samhällsråd T gick vi igenom det som hänt inom brottsförebyggande och drogförebyggande arbete under året och hur vi ska inrikta nästa år. Vi kunde konstatera att den utbildning om konkret och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete haft deltagare från samtliga kommuner i länet och kan utgöra en bra grund för fortsatt arbete. Vi bestämde oss för att prova att arbeta mer tematiskt kring jämställdhet 2019.

Försvarsmakten tillsammans med MSB kallade till gemensam chefskonferens. Det sker numera två gånger per år. En stor utmaning för oss som arbetar med civila försvaret är samarbetet med näringslivet. Det är så många olika aktörer som är inblandade vare sig det gäller elförsörjning, livsmedelsförsörjning, drivmedelsförsörjning osv. Vi har börjat lite smått men här behöver arbetet fortsätta nästa år. ÖB Micael Byden och MSBs GD Dan Eliasson talade också om Totalförsvarsövningen 2020 där planeringen är i full gång.

Låt mig till sist något summera 2018 utöver vad som nämnts ovan:

 • Vi klarade sommarens påfrestning av torka och bränder på ett utmärkt sätt.
 • Vi har genomfört en stor försvarsövning, Sonja.
 • Vi har fått 10 nya naturreservat i länet och två av dem är mycket stora.
 • Vi har fått flera nya kulturminnesmärkta byggnader/objekt.
 • Vi har yttrat oss över flera nya Översikts- och LIS- planer och haft ett bra samarbete med kommunerna i planfrågor.
 • Vi har utbetalat en mycket stor del av jordbruksstödet trots brist på IT- stöd.
 • Vi har klarat övertagande av polisiära uppgifter om omhändertagande av djur på ett bra sätt.
 • Vi har fått många bra Klimatklivetbeslut.
 • Vi har gnetar vidare med GDPR.
 • Vi har förbättrat våra ledningssystem och påbörjat vår visionsresa.
 • Vi har gjort oändligt mycket mer än vad som ryms på raderna ovan.
 • Vi kan alla känna oss nöjda med året som gått.

Så vill jag önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Bra samarbete med Örebro universitet Krim brottsförebyggande arbete.

Luciatåg på residenset med rösträknarna samt valansvariga från valet i september som inbjudna gäster.

Kontakt