Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klimatklivet igen!

Svenska Skogsplantor investerar i företaget och miljön.

Svenska skogsplantor finns bland annat i Hallsberg med tre gigantiska växthus där små gran- och tallfrön får växa till 30 centimeter höga plantor innan de säljs. 16 miljoner plantor säljs i år men nästa år räknar man med att öka produktionen till 21 miljoner plantor, tack vare en ny produktionslinje. Där sätter man bland annat lim på stammen där sedan grus fastnar. Detta för att snytbaggarna ska få sten i tänderna.

Sveaskog köper alla sina plantor här. Huvudanledningen till att jag var där var att jag också fick inviga den nya anläggning som gör att man kan spara 500 ton koldioxid varje år genom att nu värma växthusen med pellets istället för diesel. Klimatklivet har bidragit med 2,6 miljoner kronor till konverteringen. Sedan Klimatklivet infördes 2015 har 120 miljoner kronor fördelats i vårt län till 65 olika objekt. I hela Sverige har 2000 åtgärder genomförts och 3,2 miljarder kronor fördelats. Det har sparat nästan 1 miljon ton koldioxid. Men för att vi ska nå våra högt uppställda miljömål krävs 10 gånger så mycket per år för att vi 2045 ska kunna säga att vi lyckats.

Även Zinkgruvan hade ansökt om Klimatklivetstöd men fått nej. Dock är nyttan för företaget så stor att man genomför investeringen ändå. Till nytta också för miljön. Man behöver vintertid värma den luft som skickas ned i gruvan. Luften därnere sänds upp och är då fjorton grader. Med hjälp av en värmeväxlare utvinns värmen i frånluftdon och används för att värma den nya tilluften. Den här investeringen som görs vid två gruvhål sparar energi motsvarande 40 villors årsförbrukning. Dessa värmeväxlare invigdes under högtidliga former tillsammans med vd för Zinkgruvan Agne Ahlenius.

Ny förordning om klimatanpassningsarbetet Från 1 januari 2019 får vi en ny klimatanpassningsförordning. Tidigare har vårt uppdrag vetts i Regleringsbrev men nu blir det tydligt och mer omfattande. Vart femte år ska vi göra en klimat- och sårbarhetsanalys och utifrån analysen skapa en handlingsplan med tydliga mål, som också den ska uppdateras vart femte år. Vi ska vidare klimatanpassa våra upphandlingar. På länsstyrelsen har en arbetsgrupp bildats och Mattias Sterner och Kristian Brun är klimatanpassningssamordnare. En åtgärd som planeras för 2019 är att intervjua vårdsektorn om hur man förbereder sig för en värmebölja. Man planerar även att utbilda nya kommunpolitiker.

Zinkgruvan investerar i företaget och miljön.

Nyvalda riksdagsledamöter

Vi träffade några av de nyvalda riksdagsledamöterna från Örebro län. Flera är helt nya, någon är tillbaka efter att ha varit i näringslivet några år och en hel del fortsätter ett pågående riksdagsuppdrag. Vi gjorde en snabb exposé över alla länsstyrelsens uppdrag. Inte minst talade vi också om den nya rapport som Sweco tagit fram till bolaget Oslo - Stockholm 2.55. Där förstärks trenderna än tydligare. Några exempel: antalet anställda i norskägda bolag i Stockholm har fördubblats de senaste tio åren. Norges investeringar i Sverige har ökat med 300 procent mellan 2000 och 2014. Sveriges växande tjänsteexport går i huvudsak till Norge. Flygresandet mellan Sverige och Norge slog rekord förra året. Nästan 1,5 miljoner flygresor per år. Tänk vilken klimatvinst om dessa gick över till att istället åka tåg.

Nyvalda riksdagsledamöter på besök.

Kontakt