Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Viktigt att strömmen fungerar!

Johan Mörnestam från Eon berättar om nya ringleden.

Allt fler av våra samhällsfunktioner bygger på att strömförsörjningen fungerar. Strömavbrott får långtgående konsekvenser för företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner. Allt mer el behövs och att kunna producera den på ett klimatsmart sätt är en nödvändighet med tanke på de klimatmål Sverige tecknat sig för.

Därför kändes det roligt att vara med och inviga Eons nya ringled runt Örebro, där man kan mata in elen från olika håll vilket ökar robustheten och minskar sårbarheten för strömavbrott. Även en ny transformatorstation invigdes. Vi fortsatte samtala kring effekttoppar och hur vi ytterligare stärker elförsörjningen för framtiden i ett strategiskt samtal på residenset. Företag, kommuner och myndigheter deltog.

SWT-råd i Falun

Vi möttes till SWT råd i Falun, ett möte där landshövdingar och polischefer inom polisregionen träffas. På agendan stod bland annat utvärderingar gjorda av sommarens bränder i Dalarna. En av deras slutsatser var att TIB bör få utökat beslutsmandat för att inte fördröja processer. En annan slutsats var att när man går upp i stab är det bra att ha HR och juristfunktion i staben.

Sista SWT mötet för Kennets Johansson som slutar som landshövding vid årsskiftet.

Betaltjänster och illegal jakt

Vi talade också om vårt uppdrag kring grundläggande betaltjänster. Länsstyrelsen i Dalarna samordnar länsstyrelsernas rapport till regeringen kring detta. Kontantanvändningen fortsätter att minska och bankkontor fortsätter att avvecklas. Personer med funktionsnedsättning, äldre personer samt nyanlända som ej får tillgång till Bank Id har svårast att klara användande av digitala tjänster. I Örebro län har två orter, Laxå och Askersund tappat sin sista bank under året. Länsstyrelsens medarbetare har gjort uppsökande besök på äldreboenden, medverkat på minimässor och på seniorläger. Vi har också precis genomfört en krisövning tillsammans med MSB, Skövde högskola, banker och företag. Deltagarna var mycket nöjda. Vi har också ansökt om medel från PTS för att fortsätta genomföra informationsträffen på seniorboenden 2019-2020. Polisen ser en tydlig trend där brottsligheten flyttar från rån av dagskassor till brott på nätet.

Ytterligare en punkt handlade om illegal jakt. Här behöver vi ta hjälp av varandra, polis och länsstyrelser tillsammans med våra representanter i Viltförvaltningsdelegationerna. Vi bestämde att tillsammans göra en gemensam handlingsplan för förebyggande åtgärder.

Adventsöppet på residenset

Traditionsenligt höll vi lördagen före första advent öppet hus på residenset. I år räckte saffransbullarna tack vare att Hillevi bakat så många! Vi ser ökande antal besök från barnfamiljer och studenter. Mest långväga besökare kom från Australien. Vi börjar ha bra rutin på detta, men ständiga förbättringar eftersträvas. Förändrad ytterklädshantering var årets nyhet.

Så går vi då in i adventstid. Mycket ska bli klart innan julledigheten träder in. Men det är fint att vi får lysa upp lite med i en arbetstyngd tillvaro men stjärnor och ljusstakar. Glad advent!

I år lyser adventsgranarna vi Slottet.

Allt förberett för adventskaffe på Residenset.

Kontakt