Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Övning för bättre krisberedskap

Tävlingen Matverk ägde rum på Örebro slott.

Att ha en god krisberedskap är av största vikt för länsstyrelsen. Eftersom vi är den myndighet som har regionalt områdesansvar och ska samordna myndigheter i händelse av kris så är övning på olika scenarier ett bra sätt att förbereda sig.

300 personer deltog totalt i övning Sonja som gick av stapeln i torsdags. 43 av dem kom från länsstyrelsen. Länets kommuner, Region Örebro län, räddningstjänster, polis m fl deltog. Motspel spelade in ständigt nya händelser. Jag kände mig väldigt lycklig när kvällen kom, att alla dessa händelser; terroristattentat, förorenat dricksvatten, brev med pulver, strömavbrott mm faktiskt inte ägt rum i verkligheten. Men det var bra att öva. För egen del lärde jag mig mycket.

Karlskoga kommun satsar på heltid

Jämställdhetsrådet besökte Karlskoga. Där fick vi ta del av erfarenheterna av kommunens heltidsprojekt. Ulrika Lundberg berättade om att treårsprojektet skulle göras inom befintlig budgetram. Städ var den enhet som hade stört sjukfrånvaro och flest deltidsarbetande. Man jobbade efter tre principer : delaktighet, minska stressen och jobba smartare ( inte fortare). 2011 jobbade 45 procent heltid inom städ. När nu projektet avslutats jobbar åttiotre proecent heltid. Samtidigt har sjukfrånvaron nästan halverats. Slutsatsen är att när verksamheten utvecklas för att anpassas efter heltid, kan antalet heltider ökas utan att verksamheten kostar mer. De har också inom projektet ram låtit en professor titta på belastningen i yrket. Han konstaterar att yrket inte är särskilt tungt utan istället bra därför att det är rörligt. Nu ska man göra samma arbetet inom vård och omsorg där det också finns många deltider.

Som bilbesiktning

Riksrevisionen har varit på plats under veckan. Det känns bra. Det är alltid bra med kontroll utifrån som uppmärksammar oss på förbättringsmöjligheter. Det är ungefär som bilbesiktning, viss spänning men väldigt skönt att få veta tillståndet.

Tävling och insamling

Länsstyrelsen har sina fingrar med i många olika saker. Tävlingen Matverk där förädling av en råvara från länet ska resultera i en produkt med affärsmöjligheter arrangeras sedan några år av enheten Landsbygd och Näringsliv. En rolig nyhet för i år var att elever från Virginska gymnasiet deltog. De var också aktiva med att laga den trerättersmiddag som serverades på residenset i samband med prisutdelningen samt för servering av densamma.

Pristagare blev Emmanuel Eskilsson och Niklas Edgren tagit framben tapenadeliknande produkt av fermenterade råg, äpple och överblivet rågbröd med namnet sBread.

Ett sätt att belysa vår verksamhet var också att auktionera ut en rovdjursinventering tillsammans med våra duktiga inventerare under " Örebro tillsammans för Musikhjälpen". Jag är stolt att bo i en stad där människor engagerar sig för andra och bidrar stort i alla sorters insamlingar. Årets Musikhjälpeninsamling går till människor med funktionsnedsättningar, ofta orsakade av krig.

Statsförvaltningens utveckling

Årets sammanställning dök upp i posthögen i veckan. I denna skrift kan man läsa att:

  • antalet myndigheter har ökat med två senaste året vilket kan indikera ett trendbrott då antalet minskade från 643 till 343.
  • antalet sysselsatta i statliga sektorn är 261 211 personer, varav 45 800 har utländsk bakgrund.
  • från 2009 har det varit fler kvinnor än män sysselsatta i staten
  • staten har en äldre personalstyrka än arbetsmarknaden i övrigt. Medelåldern är 44 år.

Konsert i Nikolaikyrkan till förmån för ”Örebro tillsammans för Musikhjälpen”.

Kontakt