Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Övergångsbudget och arbetsgivardag

Eva Liedström Adler, generaldirektör för Arbetsgivarverket.

Årets upplaga av Arbetsgivardagen fokuserade också på kompetensförsörjningsfrågor. Många myndigheter anger svårigheter att hitta rätt kompetens.

Ett intressant panelsamtal fördes där bland annat synpunkter framfördes att avskaffa begreppet kärnkompetens. Alla uppgifter i en verksamhet är viktiga och nödvändiga. Ökad flexibilitet eftersträvas av många för att minska sårbarheten och då kan begreppet kärnkompetens låsa ett synsätt som det nog är dags att utrangera.

Vi uppmärksammades också på att Barnkonventionen blir svensk lag från 1 januari 2020 och att vi borde förbereda oss på likartat sätt som med GDPR.

Övergångsbudget

Den 15 november presenterade övergångsregeringen en övergångsbudget för riksdagen. Det innebär prolongering av tidigare fattade beslut men inga nya satsningar. PLO- uppräkning sker dock och transfereringssystemen anpassas till aktuella volymer.

Som en chef på finansdepartementet uttryckte det: det är en budget som inte gör någon glad. Detta får betraktas som en basbudget och vi kan var säkra på att när vi får en ny regering på plats så kommer vi också att få en ny budget. Vid en första genomläsning känns det inte som om konsekvenserna för länsstyrelserna blir så stora, men det är ännu svårt att överblicka, inte minst de anslag som kommer via andra myndigheter.

En konsekvens som blev tydlig direkt var att det utlovade antalet utökade platser på Yrkeshögskolan uteblev. Många ansökningar har skickats in från Stiftelsen Yrkeshögskolan i Sverige som har sitt säte i Örebro och levererar ansökningar utifrån regionens behov. Att sända in dessa ansökningar innebär ett stort arbete också från företagens sida. De ska lämna avsiktsförklaringar och vara med och beskriva utbildningsbehoven.

Nu riskerar endast fem procent av ansökningarna kunna finansieras inom den ram som anslagits i budgeten. Bidrag brukar beslutas och beviljas i januari för att en kurs ska kunna igångsättas i augusti/ september. Förskjuts allt kan det vara svårt att hinna komma igång nästa år överhuvudtaget. Det innebär i värsta fall att de komptensförsörjningsbehov som regionen har inte kan fyllas i samma utsträckning som annars varit möjlig. Det känns mycket tråkigt.

900 undersköterskor på Conventum

Den konferens som Region Örebro län arrangerat för undersköterskor gick från att vara regional till att bli nationell. Det var andra året den gick av stapeln och det blev lapp på luckan igen. Behovet för undersköterskor att få mötas, dela erfarenheter och få påspädning av kunskap är lika starkt som för andra arbetsgrupper. Men utbudet har varit betydligt mindre. Stolt att vår region visar vägen i detta och att jag fick var med och träffa dem. Professor Harriet Wallberg är utredare åt regeringen för att undersöka reglering och kompetenskrav av undersköterskor. Kan vara viktigt för att höja status.

Harriet Wallström till vänster, tillsammans med sekreterare i utredningen om reglering av yrket undersköterska.

Kontakt