Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beredskap, stad i ljus och mottagande av nyanlända

kommuntalen diskuteras

Vi träffade kommunerna för att tala om hur vi ska fördela det länstal av nyanlända som vi fått från Migrationsverket.

För 2018 var länstalet 368 och för 2019 är talet 191. Flyktingarna till vårt land minskar alltså. Allra mest minskar ensamkommande barn. Prognosen för Sverige är 9000 flyktingar för 2019, varav 5000 är kvotflyktingar. Kvotflyktingar kan ställa lite större krav på mottagandeprocessen i kommunerna. Därför kommer länsstyrelsen att erbjuda kommunerna information och stöd.

Beredskapen ökar?

I maj skickade myndigheten för Samhällsskydd och beredskap ut broschyren "Om krisen eller kriget kommer" till alla svenska hushåll. Vad blev reaktionen? Ja MSB har mätt resultatet. 51 procent har läst allt/det mesta/ delar av innehållet. Men mest glädjande är att 79 procent har sparat broschyren och 34 procent har planer på att skaffa en bättre hemberedskap. Det finns knappast något direktutskick eller reklamblad som fått ett sådant mottagande. Det är positivt att allt fler börjar tänka kring hur man ska klara ett avbrott i el- eller vatten/ livsmedelsförsörjning.

Livsmedelsstrategins utmaningar

För att förmera vår livsmedelsproduktion och förädling i länet utgör kompetensbristen ett problem. Såväl livsmedelsindustrin som restaurangnäringen och de offentliga köken skriker efter personal. Därför samlade vi såväl utbildningsanordnare som livsmedelsaktörerna till ett möte på slottet för att diskutera hur vi kan hjälpas åt att adressera frågan och komma närmare lösningarna.

Stad i ljus

Stad i ljus är en fantastisk föreställning där 500 körsångare med Örebro slott som bakgrund sjunger sånger om hopp och ljus i mörkret. Årets gästartist var Jasmin Kara och eftersom det nu var andra gången det hände har det nu blivit en tradition.

Intensiva gruppsamtal om kompetensbristen inom livsmedelssektorn.

500 körsångare låter mäktigt

Kontakt