Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vecka med våtmarksbesök och byggnadsminnesförklaring

Elgerigården

Tillsynsvecka med våtmarksbesök, byggnadsminnesförklaring av Elgerigården, utdelning av gesällbrev och fika för nyanställda. Det är några av aktiviteterna under veckan som gått.

Tillsynsbesök av våtmark i Tjugesta i Fjugesta. 8000 år gamla fynd i ben.

Tillsynsbesök av våtmark i Tjugesta. 8000 år gamla fynd i ben.

Tillsynsvecka

För tredje året genomförde vi i år vår Tillsynsvecka. Veckan då vi har ovanligt många tillsynsaktiviteter. Tillsyn består av råd och stöd för att hjälpa människor att göra rätt. Det vill de allra flesta. Tillsyn är också kontroll av om råd och stöd tillämpas.

Jag fick följa med på våtmarksbesök i Tjugesta. Där berättade markägaren Fredrik Nilsson om att han gärna ville anlägga ytterligare en våtmark eftersom erfarenheten av hans första var så bra. Han hade, förutom att ha fått en bra bunkring av vatten också på köpet fått ett stort fågelintresse. Genom ett särkilt uppdrag från oss hade arkeolog Fredrik Hallgren fått möjlighet att titta vad grävskopan grävde fram i detta som varit dränkt mark så länge. Ljuster av ben och en gäddkäke, båda från stenåldern hade hittats. Sådana fynd har för länge sedan förruttnat i torr mark. Jättespännande!

Byggnadsminnesförklaring av Elgerigården

Byggnadsminnesförklaring av Elgerigården.

Byggnadsminne

Riktigt så gammal är inte Elgerigården som vi byggnadsminnesförklarade. Men den är den äldsta träbyggnaden som stod kvar i centrala Örebro efter brandens härjningar 1854. Huset ligger på Ågatan 2 och dateras till 1828. Här har funnits en färgfabrik och här bodde också Hjalmar Bermans morföräldrar varför han har lekt i både hus och trädgård.

Kulturarv

En del av ett kulturarv håller också Örebro Företags- och Hantverksförening vid liv genom att verkligen högtidlighålla utdelande av såväl gesäll som mästarbrev. Vi har stora behov inom många hantverksyrken. Som tur är har vi också fått en kompetenspool genom många nyanlända. Flera grabbar från Afghanistan fanns bland dem som fick gesällbrev.

Ali som just fått sitt gesällbrev som målare

Ali har just fått sitt gesällbrev som målare. Grattis!

Nyfika

På fikat på residenset för nyanställda fanns i gruppen på femton personer inte en enda kille/ man. Vi strävar efter och vill gärna ha en jämställd arbetsplats också vad gäller fördelning av anställda. Samtidigt är det naturligtvis kompetens som värderas högst och just nu har vi fler kvinnliga sökande och ofta också kvinnor med högre kompetensnivå än sökande män.

Kvinnolobbyn

Hade en spännande kväll i Adolfsbergs församlingshem där Inger Lise Olsen lät oss följa med på hur jämställdhetsarbetet utvecklats inom Svenska kyrkan. Hon talade om att göra knutar på ett snöre, en knut för varje viktig händelse i livet där man är förändrad efter händelsen jämfört med före.

Biskop Johan Fahlman på visitationsgudstjänst i Längbro kyrka.

Biskop Johan Fahlman på visitationsgudstjänst i Längbro kyrka.

Chefsinternat

På vårt chefsinternat hann vi påbörja arbetet med en ny vision för Länsstyrelsens Örebro län. Vi kallar det Visionsresan och den 9 november på personalfacken kommer vi att involvera alla medarbetare i det arbetet. Men cheferna fick en försmak. De fick också arbeta vidare utifrån den omvärldsanalys som gjorts på enheterna och utifrån den göra prioriteringar i ett treårsperspektiv. Betydelsefullt är också erfarenhetsutbyte mellan cheferna.

Biskopsvisitation

Veckan avslutades för min del med att närvara vid biskopsvisitationen som just avslutats i Strängnäs stift- delen i vårt län. Åtta församlingar ingår i pastoratet. Biskopen i Strängnäs stift, Johan Dahlman, har besökt dem alla och berättade nu vad han iakttagit under dessa besök. Det skedde samband med en gudstjänst i Längbro kyrka.

Kontakt