Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utsikt-utflykt, brottsförebyggande arbete och jämställdhetskonferens

Anhörigdagen firades på Conventum med föreläsningar och utställningar. 1,3 miljoner svenskar beräknas ha vård och omsorg om anhörig.

Veckan inleddes redan på söndagen med Utsikt-utflykt till Uppsala. Handelskammaren Mälardalen arrangerade för tredje året i rad. Det blir till en stor mötesplats mellan näringslivet och det offentliga. Temana var även i år globalisering, urbanisering och digitalisering.

Matverk, länsstyrelsens egen mattävling där nya produkter ska presenteras och marknadsbedömas. Nio bidragsgivare föredrog sina produkter i residensets gamla. Vad vår jury beslutat är ännu hemligt.

Ett intressant företag som visade upp sig var Drupps som utvecklar en metod för att tillvarata vatten ur luft. Vattenbristen riskerar att tillta i världen och därmed bör världsmarknaden omfamna metoder som gör att vatten går att utvinna överallt. De är i början av sin utveckling än så länge, men lyckas de är potentialen jättestor.

Jag är glad över vårt goda samarbete med Örebro universitet. Inte minst i det brottsförebyggande arbetet har vi stor nytta av det forskningsarbete som görs inom kriminologiprogrammet. I veckan fick jag dela ut pris för bästa kandidatuppsats i detta ämne. Pristagarna hade tittat närmare på fällande domar utifrån ett könsperspektiv och konstaterade att det fanns en könsrabatt för kvinnor.

Jag invigde också en forskningskonferens på universitetet inom det sociala området. Det knyter nära till det brottsförebyggande arbetet även det.

Vår egen konferens om Maskulinitet arrangerades för nionde året i rad och hade i år rubriken Maskulinitet och kriminalitet. Antalet våldsbrott i nära relationer minskar tyvärr inte. Dessa konferenser drar numera till sig besökare även utanför länet, vilket visar på behovet av att ändra fokus i jämställdhetsdebatten. Metoo- rörelsen har ytterligare hjälpt till att göra kvinnan till subjekt istället för objekt. Detta behöver förvaltas vidare i det vardagliga arbetet överallt i samhället.

På landshövdingemötet träffade vi GD på Jordbruksverket, Christina Nordin. Hon betonade att vårt kontrollarbete inom jordbruk och djurskydd måste ha bra råd och stöd som utgångspunkt. Vi ska arbeta förebyggande och vi ska också ta hänsyn till de konsekvenser torkan medfört. Jordbruksverket vill inte detaljreglera kontrollarbetet utan menar att vi måste använda sunt förnuft i våra bedömningar.

Landshövdingarna har också gjort en överenskommelse om en gemensam IT- och teleteknikorganisation och fastställt en gemensam nationell organisation för dataskydd. I sådana här frågor är det verkligen en fördel att vi tar hjälp av varandra, istället för att var och en måste upprätta sin egen organisation och verksamhet.

På Utsikt hade Virginska skolan i Örebro bidragit med två klänningar gjorda av återvunna cykelslangar respektive plastpåsar. Och visst blev det snyggt!

Från Utsikt-föreläsning.

Kontakt