Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt dricksvattenråd och nationell konferens för pedagoger

Besökare på nationell konferens för pedagorer

Dricksvattenrådet

Medlemskväll på LRF med fokus på torkan, ett nytt dricksvattenråd där många myndigheter ska komma överens och en nationell konferens för pedagoger för vuxna med funktionsvariationer.

Torkan fortsätter att vålla problem

Torkan fortsätter att vålla problem för länets lantbrukare. LRF ordnade en medlems- och mingelkväll och på plats var såväl myndigheter, kreditgivare som branschorganisationer. Länsstyrelsen hade en monter där medarbetare från såväl djurskydd som landsbygd var på plats. LRF gav beröm åt länsstyrelsen för att vi varit snabba att fatta kloka och stödjande beslut. Inte minst uttalades tack för att vi tog hänsyn till torkans konsekvenser i vårt tillsynsarbete.

Graf över temperaturer under olika år

Sedan mätningarna började 1874 har temperaturerna aldrig varit så höga som i somras.

Nyinrättat Dricksvattenråd

Vattenfrågorna blir alltmer aktuella. Regeringen har bildat ett Dricksvattenråd där jag ingår som representant för länsstyrelserna. Livsmedelsverket har fått uppgiften att leda rådet. Vi träffades för första gången och det hela var lite vilset. Det är ju många myndigheter inblandade i dricksvattenfrågan och en dragkamp mellan dessa kunde märkas. Någon tydlig instruktion finns inte vilket också ger en möjlighet att adressera såväl frågor som faller mellan myndigheter, lösa ut konfliktfrågor som att ta oss an de riktigt viktiga framtidsfrågorna.

Pedagoger på nationell konferens i Örebro

Vårt välfärdssamhälle bygger tack och lov på inkludering. Därför kändes det fint att få hälsa pedagoger som arbetar med vuxna med funktionsvariationer välkomna till nationell konferens i Örebro. Dessa pedagoger ger kunskap och självförtroende till unga vuxna. Dessa behöver sedan en plats i arbetslivet. De företag som investerat i en sådan anställning kan, enligt en rapport jag läst, räkna med att hela personalen får minskad sjukfrånvaro och ökad arbetsglädje. Det behövs fler företag, myndigheter och offentliga verksamheter som gör detta!

Lunch med kinesisk delegation

Så hade jag en stor kinesisk delegation på lunch. Chematur AB i Karlskoga är sedan fyra år tillbaka i kinesisk ägo så de arrangerade besöket. Med var också kinesiska handelskammaren, Air China samt många andra företag med skilda verksamheter.

Kinesisk delegation på besök

Kinesisk delegation på besök, arrangör Chematur AB

Väntan på regering

Så väntar vi förstås på en ny regering. En nytillträdd regering har tre veckor på sig att ta fram en budget! Allra sista datum för budgeten att läggas på riksdagens bord är 15 november. Det blir intressant.

Kontakt