Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Allmänna val 2018

Fotografi, valkassar

Efter förberedelse under lång tid är vi framme vid valdagen.

Stort fokus på valet

I stort har våra förberedelser fungerat enligt plan. Hela veckan har det bland annat varit dagliga morgonavstämningar på Länshuset.

Fotografi, Rösträkning

Läget i länet har också varit förhållandevis lugnt. I några kommuner har valaffischer blivit nedrivna.

32 personer har anställts för rösträkning, gått igenom säkerhetssamtal och utbildning. Vår bottenvåning är nu iordningsställd med uppbyggd vägg, massor av arbetsbord och allt andas förväntan.

För mig blev det en annorlunda valvaka. Redan under söndagskvällen överlämnades röster från valdistrikten i Örebro kommun. Jag fick möjlighet att träffa några valsamordnare och de intygade att allt gått bra. På måndag morgon hälsar jag alla rösträknare välkomna och sedan sätter arbetet igång. Det kommer att bli extra många i Länshuset några dagar framöver.

Nyttigt möte med Militärregion Väst

Den regionala organisationen inom Försvarsmakten, Militärregion Väst, har bestämt sig för att ha regelbundna möten med landshövding och Säpo. I denna region ingår Västra Götaland, Halland, Värmland och Örbro län. Vi möttes i Skövde för att prata, både hur långt vi har hunnit i arbetet gentemot kommunerna kring totalförsvarets regionala grundsyn, men också för att planera för kommande övningsverksamhet. Ett nyttigt möte.

Polis och landhövdingar träffas regelbundet

Landshövdingar är inte lika duktiga som medarbetare på Skypemöten. Det blir mycket fysiska träffar och därav mycket tid som läggs på resor. Fyra gånger per år träffas polis och landshövdingar inom polisregionen. Då är det Dalarna, Värmland och Örebro län som möts. Så skedde i Falun i fredags, då vi samtalade om såväl erfarenheter av sommarens bränder som illegal jakt. Sociala frågor som våld mot kvinnor, drog- och brottsförebyggande arbete står alltid på agendan.

Fotografi, Live at heart

Live at heart växer fantastiskt

Traditionen bjuder numera att vi har ett mingel för Live at heart, denna musik- och filmfestival som växer lavinartat. I år var det 6 000 besökare ­– musiker, filmproducenter, entreprenörer, investerare. De kommer från hela världen för att vara några dagar i Örebro. Det är helt fantastiskt. USA, Canada, Japan, Taiwan, Sydkorea och i stort sett alla länder i EU var bland gästerna. Förra året var det också australiensare och sydamerikaner på plats. Och hela staden gungar av musik och på Stortorget bjuds på utomhusbio. Live at heart har kommit för att stanna – hoppas jag.

Kontakt