Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Valsäkerhet, departementsbesök och prisutdelning till Årets företagare

Pressträff om säkerhet inför valet

Vårt ansvar som regional valmyndighet med att säkerställa säkerhet och trygghet inför årets allmänna val fortsätter. I veckan höll vi pressträff för att berätta om såväl våra säkerhetsåtgärder som informera pressen hur de enklast får tillgång till röstresultat snabbast och enklast möjligt. Pressträffen var välbesökt och valsamordnare Rikard Linde kunde tryggt svara på alla uppkomna frågor.

Besök av departement

Det är både roligt och nyttigt när vi får besök av departement, såväl av politiker som tjänstemän. Miljödepartementet är kanske extra viktigt för oss, eftersom så stor andel av vårt arbete får uppdrag och ekonomiska resurser via detta departement. Det är väl använd tid att göra ett bra program, intressanta studiebesök och samtidigt informera om den problematik och de målkonflikter detta område rymmer. Då tänker jag på såväl vatten- som skogs- och viltförvaltningsområdet. Besöket var uppskattat och många tjänstemän har lärt känna varandra vilket gör det lätt att ta direktkontakt med varandra.

Konferens om vatten

Vattenområdet, framförallt bristen på vatten, var rubriken för en konferens arrangerad av länsstyrelserna i södra Sverige tillsammans med havs- och vattenmyndigheten. Den var förlagd till Kalmar som kunde glädja sig åt lite regn efter en osedvanligt torr sommar. Miljöminister Karolina Skog var på plats och berättade att regeringen avser förändra strandskyddsbestämmelserna så att de ej omfattar våtmarker. Det skulle onekligen förenkla en del för oss. Hon uttalade också att kommunala vattenförsörjningsplaner bör bli obligatoriska.

Konferens om vattenbristen.

Konferens om vattenbristen i Kalmar.

Landshövdingemöte i Västerås

Landshövdingemötet ägde rum i Västerås och var kombinerat med studiebesök bland annat på ABB. Under mötet fick vi träffa Jan-Åke Björklund som utrett den framtida kommunala räddningstjänsten. Han föreslår bland annat att MSB ska ta över tillsynen av räddningstjänsten från länsstyrelserna samt att i händelse av kris är det MSB och inte länsstyrelserna som kan ta över ansvaret. Han hävdade att han förankrat detta hos en mängd aktörer och alla politiska partier. Vi har förstås en hel del invändningar mot förslag vilket vi kommer att framföra i vårt remissvar som är under utarbetande. Förslaget innebär att det regionala områdesansvar som länsstyrelserna haft bryts upp vilket är olyckligt.

Årets företagare - Roger Hjälm. Katrinelund

Årets företagare, Roger Hjälm

Vargangrepp i närheten av Askersund

Veckans sorgligaste nyhet var ett omfattande vargangrepp på en fårbesättning i Askersundstrakten. 28 får dödades och vi har bistått fårägaren med olika insatser. För att skyddsjakt ska kunna ske måste det vara upprepade angrepp – ett räcker inte. I Tivedsreviret finns dessutom genetiskt värdefulla vargar.

Årets företagare

Veckans roligaste nyhet var att få dela ut pris till Årets företagare i Örebro län. Det är organisationen Företagarna som står för priset och vinnare blev Roger Hjälm Katrinelund. Han går sedan vidare till Sverigefinalen.

Kontakt