Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

En sommar att minnas

möte om torka

Sommaren 2018 blir något att minnas länge. Visst är det fantastiskt skönt att ha medelhavsklimat på hemmaplan om man har semester och tillgång till badvatten. Men för många har denna sommar varit ovanligt bekymmersam.

Även om vi inte är det värst drabbade länet är det illa nog. Andra vallskörden blev minimal - kanske kan lite mer regn rädda den tredje. Betet för djuren, speciellt för hästägare på mindre fastigheter har inte räckt till. Det kommer att vara ont om foder i höst och vinter och hela närområdet är lika illa drabbat så att köpa foder låter inte heller sig enkelt göras. Spannmålsskörden blir långt mindre än normalskörd. Många oroliga och ledsna lantbrukare har hört av sig till oss.

Såväl regeringen som Jordbruksverket har varit snabba med att fatta beslut om dispenser, ändring i regelverk, tidigareläggande av utbetalningar och extra resurser.

Vi har haft 180 bränder i länet under sommarmånaderna. Två av dem var i naturreservat. Då är det vi som ägare som har ansvar för eftersläckning i tremannaskift. Tursamt nog har ju MSB stationerat flera av sina flygresurser på flygplatsen i Örebro. Vi har snabbt kunna vattenbomba och det är säkert en anledning till att våra bränder kunnat begränsas och släckas. Stora värden har ändå gått till spillo, men än större i Gävleborgs och Dalarnas län. Personal från vår länsstyrelse har bistått arbetet i grannlän.

Alla har verkligen försökt göra vad de kan. Eftersom vi på vår länsstyrelse gått upp i krisorganisation under tre veckor har många också fått prova på att arbeta i stabsorganisationen, bidra till bra lägesbilder och prioritera om i sin dagordning. Jag vill verkligen passa på att tacka för allt engagemang, all kreativitet med att hitta lösningar, alla som bröt sin semester, alla som lät sig lånas ut till andra länsstyrelser, alla som jobbade hårt och extra mitt i sommarvärmen. TACK!

Det tar inte slut här. Vi kommer att behöva fortsätta. Konsekvenserna av den torra sommaren kommer att märkas kanske under två år framåt. I vår kontrollverksamhet måste vi ta hänsyn till förhållanden som orsakats av torkan. Vi har på möte med näringsdepartementet där även Jordbruksverket och Skogsstyrelsen medverkade uttryckt behov av ändring i fler regelverk och ytterligare dispenser. Vi har i möte med kommunerna påtalat att det förmodligen kommer att finnas mer av svenskt kött att tillgå. Vi kommer att internt behöva jobba över gängse enhetsgränser för att på bästa sätt stödja och hjälpa lantbruken. 

Kontakt