Landshövding Maria Larsson

Landshövdingens veckobrev

I nyhetsbreven från Maria Larsson får du veta mer om landshövdingens arbete i länet.

 • Mälaren en vacker vårdag med segelbåtar

  Klimatförändringarna: Mälaren och Hjälmarens framtid står på spel

  Fokus på förbyggande insatser i förskolan och skolan för att hindra ungas våld mot tjejer, flera länsstyrelser förbereder en skrivelse till regeringen att både ...
 • Visar ett stort rum för vaccination där det är långt mellan stolar och människor.

  Första vaccindosen

  Utplaning av smittläget i Örebro län, stora mängder vaccin kommer i maj och juni, distansvalborg i år igen och demokrati i fokus.
 • Dator som visar en mötesinbjudan

  Digitala möten hela veckan lång

  Veckan har präglats av digitala möten om rovdjur, totalförsvar, pandemin och tillgänglighet. Ett axplock som visar Länsstyrelsens breda verksamhet.
 • Landshövding Maria Larsson och regiondirektör Andreas Svahn

  Första mötet med länets Energi- och klimatråd

  Länets Energi- och klimatråd är på plats med stor uppställning och engagemang, sjukvården är fortsätt hårt belastat och slottet förebereder sig inför sommaren.
 • Inte över än

  I veckan som gick startade vi vår gemensamma kampanj med regionen för att hejda smittspridningen som ökar snabbt. Under påskhelgen tilltog vårdbehovet ytterliga...
 • Sex personer står vid en stig i en skog med tallar och lyssnar på en guide.

  Fortsatt hög smittspridning

  Belastningen på vården fortsätter öka i vårt län. Det är mycket olyckligt inför den stundande påskhelgen. Vi har tillsammans med Region Örebro län förberett en ...
 • Luften är fri

  Det finns flera oupptäcka naturreservat att besöka i vårt län, något som Friluftlivets år 2021 tar fasta på. Att vara ute i naturen är bra sysselsättning nu und...
 • Vi hoppas på vaccin
  och blickar tillbaka

  Vi ser en ökad informationströtthet kring corona – men det är viktigt att hålla ut. Smittspridningen fortsätter öka i länet och 60 procent av dem med smitta den...
 • Maria LArsson och Andreas Svahn på Örebro slott om Civila försvaret 

  Örebro som huvudort för civilområde – hurra!

  Veckan började på ett fantastiskt sätt. Det vi länge arbetat för blev verklighet. Barbro Holmberg som haft regeringens uppdrag att utreda hur det civila försvar...
 • Trots fortsatt svårt läge ljusnar det med vaccination och vår

  Pandemin fortsätter att dominera läget med allvarliga följder för samhället. Det har även påverkat inflyttningen till länet. Trots detta finns det ljusning i si...
 • Färre behöver vård för covid-19 i länet

  I länet minskar antalet vårdbehövande och även om vaccinationerna nationellt sett gått lite långsammare än planerat är målet fortfarande att erbjuda alla vaccin...
 • Förlängning av rekommendationer

  Samtidigt som vi kan glädjas åt minskad smittspridning i vårt län och minskad belastning på vården så kommer oroväckande nyheter om ökad smittspridning i några ...
 • Foto på Sigvard Marjasin, kondoleansbok och ett ljus på ett bord i receptionen

  En annorlunda hindersmässovecka

  Det blev ingen marknad denna hindersmässovecka – av väl kända skäl. Inga kokosbollar, inga skinnhandskar och inga brända mandlar. Men Örebro bestod ändå utmanin...
 • Lansering av Friluftslivets år

  Trycket på vården är fortsatt högt i landet och Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer förlängs. Tillsynsuppdraget är igång och över hundra kon...
 • Maria Larsson står i skidspåret med skidor och stavar.

  Tillsynen av pandemilagen är igång

  Så är vi igång igen på alla fronter. Mellandagarna innehöll mycket av förberedelsearbete för många på länsstyrelsen för att vara förberedda för den pandemilag s...
 • Landshövding Maria Larsson och Magdalena Åsgärde, vinnare av Jämställdhetspriset 2020

  Ett underligt år som
  vi kommer att minnas

  Ökat smittläge i länet, flera avtackningar och länets jämställdhetpris tilldelat projekt att öka asylsökandes kvinnor deltagande i samhället genom fysiska aktiv...
 • Maria Larsson och Irén Leijegren

  Nationella allmänna råd och handla lokalt i jul

  Luciadag är det när jag skriver detta. De flesta traditionella luciatåg i kyrkor och samlingssalar är inställda, men det finns några ridande luciatåg eller fira...
 • Liten ljusning men fortfarande stor smitta i länet

  Siffrorna pekar i rätt riktning med minskning av antalet positiva prover och vårdbehövande. Men även om det går åt rätt håll är det ingen dramatisk nedgång vi s...
 • Mikael Åkerström som är klädd i uniform, håller i en bok och en vimpel och ler, står vid ett uppdukat fikabord med kaffe och bulle.

  Nya föreskrifter beslutade om högst åtta personer

  Så blev det då ytterligare beslut av oss när det gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Högst åtta personer får man vara.Beslutet är myck...
 • Nya restriktioner för att bromsa smittspridningen

  Smittläget har ytterligare försämrats såväl i vårt eget län som i vårt land. Det föranledde regeringen att lägga förslag om att minska antalet personer som vist...
 • Anna Tuvesson, vid ett ståbord med dator på, i bakgrunden väggdekoration med Länsstyrelsens vision: Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län

  Coronaläget, digital personaldag och det civila försvarets framtid

  Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, MSB och landshövdingarna hade möte om pandemin. Där fick vi bland annat en uppdatering om arbetet med vaccin av den natio...
 • Smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen och landshövding Maria Larsson vid varsitt ståbord med regionen örebro läns och länsstyrelsens vepor i bakgrunden

  Alarmerande utveckling av pandemin i vårt län

  Även denna vecka har starkt präglats av den pågående coronapandemin. 40 personer var inlagda på vårdavdelning och 5 i intensivvård i Örebro län i lördags. Vi är...
 • Magnus Eklund och Anita Norén

  Förvärrat smittläge

  Antalet som behöver vård för covid-19 stiger i länet, diskussioner pågår om ytterligare publikbegränsningar för idrotts- och kulturevenemang och ett antal län h...
 • Ett tiotal nyanställda länsstyrelsemedarbetare småpratar och köar till fikat på residenset, Örebro slott

  Nu är det möjligt att införa lokala allmänna råd för att begränsa smittspridning

  Nu har vi i länet möjlighet att införa lokala allmänna råd för att begränsa smittspridning även om det inte är aktuellt att införa sådana just nu. Regeringen ar...
 • Mötesambassadörerna äter lunch i Rikssalen med ordentligt coronaavstånd

  Smittspridningen ökar i länet

  Vi har en ökande smittspridning i länet, något som vi rapporterat om i våra lägesbilder till regeringen. Vi är inte ensamma om det, ökningen är påtaglig i 17 lä...
 • Besök av riksdagsledamöter

  I veckan har vi haft riksdagsledamöter på besök som önskat fördjupa kunskapen om Länsstyrelsen. Det har också delats ut pris för bästa kandidatuppsats på Örebro...
 • Övergår till Coronakansli efter sju månader i krisorganisation

  Krisorganisationen på Länsstyrelsen går nu över i en mindre organisation, ett så kallat Coronakansli. Örebro Hockey förbereder för smittsäkerheten om regeringen...
 • Minnesvärd budget för att "starta om" ekonomin

  ”Omstart Sverige” kallar regeringen med samarbetspartier den budget som presenterades i början på veckan. Över 100 miljarder i nya utgifter gör den till en minn...
 • Besök av Danmarks ambassadör

  Hållbarhet och besöksnäring var temat när Danmarks ambassadör Vibeke Rovsing Lauritzen var på ett besök i veckan. Vi har också haft besök av Womens Business Net...
 • Interna möten och nya uppdrag från regeringen

  Vissa veckor består mer av utåtriktade aktiviteter och andra av mer interna möten. Veckan som gick innehöll många möten men av mer intern karaktär.

Kontakt