Landshövdingens kalender

Ta del av landshövdingens kalender för veckan.

Vecka 18

Måndag

Interna möten

Tisdag

Rådet för djurskyddskontrol

Onsdag

Rådet för statlig samordning

Interna möten

Torsdag

Symposium om totalförsvar

Förvaltningspolitisk dag 2021

GD-föreningens årsmöte

Fredag

Interna möten

Regionalt råd för totalförsvar


Förfrågningar

Förfrågningar avseende landshövdingens medverkan vid olika möten och evenemang ställs till chefssekreterare Lill Svedberg via mejl.

Kontakt