Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya kommuntal för bosättning av ukrainare

EU-rådet har beslutat om att förlänga massflyktsdirektivet till den 4 mars 2026. Detta innebär att personer som haft uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet i två år eller mer har möjlighet att folkbokföra sig. För att möjliggöra för de som folkbokför sig att bo kvar i samma kommun har därför innevarande läns- och kommuntal reviderats.

Regeringen vill säkerställa att personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet som redan anvisats till en kommun, och som nu omfattas av möjligheten att folkbokföra sig, ska kunna bo kvar i samma kommun. Därför har regeringen fattat beslut om nya länstal utifrån förslag från Migrationsverket. Beslutet innebär en utökning av talen som möjliggör anvisning enligt bosättningslagen. För Örebro län har länstalen för 2024 ökats från 66 till 630. Det i sin tur innebar att kommuntalen för 2024 behövde revideras och Länsstyrelsen i Örebro län fattade den 25 juni 2024 beslut om nya kommuntal för året. Revideringen träder i kraft 1 juli.

Det är bra att personer som bott i våra kommuner i två år ges möjlighet att bo kvar där de etablerats sig och trivs. Många har hunnit att skapat nätverk och etablerat sig i kommunen på olika sätt, säger Ingela Fredriksson, Integrationssamordnare på Social hållbarhet, vid Länsstyrelsen i Örebro län

Reviderade kommuntal

Det utökade kommuntalet gäller främst individer som redan tagits emot i kommunens boenden. Vissa kommuner, som har en låg måluppfyllelse enlig fördelningstalen, har fått ett tal som överstiger det antal individer som tagits emot. Detta för att möjliggöra anvisning av individer som nu bor i eget boende men av olika skäl kan behöva anvisas under året, så kallade spruckna EBO. Se bilaga för fördelningen per kommun.

Beslutade reviderade kommuntal för nyanlända 2024


Kommun

Tidigare ordinarie kommuntal

Tillkommande behov av avisering

Nya reviderade kommuntal

Askersund

0

27

27

Degerfors

1

21

22

Hallsberg

2

29

31

Hällefors

0


3

Karlskoga

5

58

63

Kumla

7

25

32

Laxå

14

16

30

Lekeberg

4

25

29

Lindesberg

6

41

47

Ljusnarsberg

0

0

0

Nora

4

21

25

Örebro

23

298

321

Totalt (länstal)

66

564

630


Kontakt

Victoria Holmgren

Presskommunikatör

Telefon 0730-64 13 35

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss